Finans

Xledger Touch. Makes your life easier.

25-11-2013 13:51 Xledger Onsdag 20. november ble Xledger Touch lansert, og med dette f?r Xledgers brukere enda raskere og enklere tilgang til utvalgte funksjonsomr?der i Xledger. Denne f?rste versjonen inneholder funksjonalitet for timef?ring, oversikt over eget timeforbruk samt mulighet for ? sette timelister Klar til godkjenning.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy