Finans

Vil spare mer med bedre skattefordeler

28-05-2013 08:15 Storebrand 2 av 3 nordmenn vil vurdere ? binde en del av sparepengene sine til pensjonsalderen dersom de f?r skattefordeler, viser en ny sp?rreunders?kelse. Personer under 30 ?r er like interesserte i ? spare til pensjon som de mellom 40 og 50 ?r.

2 av 3 nordmenn vil vurdere ? binde en del av sparepengene sine til pensjonsalderen dersom de f?r skattefordeler, viser en ny sp?rreunders?kelse. ? En forbedret IPS-ordning vil kunne sette fart i privat sparing til pensjon, tror pensjons?konom. 7 av 10 menn og 6 av 10 kvinner svarer at de vil vurdere ? binde en del av sparepengene sine til pensjonsalderen mot ? f? skattefordeler, viser en unders?kelse Norstat har gjennomf?rt for Storebrand. Unders?kelsen viser at personer under 30 ?r er like interesserte i ? spare til pensjon som de mellom 40 og 50 ?r. ? Dette var overraskende, men det er positivt at unge har f?tt ?ynene opp for behovet for ? spare til egen pensjon. Jo tidligere man starter sparingen, jo lettere er det ? f? en god tilleggspensjon, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand. Han anbefaler likevel unge i etableringsfasen ? fylle opp BSU-kontoen f?r man begynner med annen sparing. St?rre behov for privat sparing I dag domineres nordmenns private sparing av bankinnskudd og bolig. ? Boligsparing nyter godt av gunstige skatteregler, men det er likevel smart ? spre pengene p? flere spareformer for ? redusere risikoen og ?ke avkastningsmulighetene. Jeg tenker spesielt p? aksjefond og fondsportef?ljer, sier Dyre Haug. Pensjonsreformen f?rer til st?rre behov for privat sparing for fremtidens pensjonister. Et f?rste skritt for ? ?ke folks sparelyst, b?r v?re ? innf?re forutsigbare skatteregler for individuell pensjonssparing (IPS), mener Storebrand. Dagens IPS-ordning, som inneb?rer at kundene risikerer ? f? vesentlig h?yere skatt p? utbetalingen enn de fikk i fradrag p? innbetalingene, blir lite brukt. ? For ? f? folk til ? binde sparepengene sine til pensjonsalder, og i et volum som monner, m? dagens ordning fornyes, sier pensjons?konomen. Bedre IPS etter valget? Nettopp dette foresl?r de borgerlige partiene, med H?yre i spissen. Partiene vil innf?re lik skatteprosent b?de for fradrag og beskatning, 28 prosent. Den maksimale sparegrensen foresl?s ?kt fra 15 000 til 40 000 kroner i ?ret, samt at fordelen med utsatt skatt og fritak for formuesskatt videref?res. Beregninger som Storebrand har gjennomf?rt viser at en ny IPS-ordning med skattesymmetri vil v?re en meget l?nnsom pensjonsspareordning. En person som starter sparingen i 35-?rsalderen, kan forvente cirka 20 prosent h?yere utbetaling som pensjonist sammenlignet med tilsvarende fondssparing uten bindingstid. Dersom personen betaler formuesskatt, ?ker forskjellen til over 40 prosent. ? En forbedret IPS-ordning vil kunne sette fart i privat sparing til pensjon, og gi langt flere muligheten til ? spare nok til ? kunne leve det livet de ?nsker seg ? ogs? som pensjonister, avslutter Dyre Haug. Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy