Marked

Vellykket innf?ring av ny forretningsmodell

22-10-2010 12:30 KLP ?rets resultater fra Carbon Disclosure Projects (CDP) viser at antallet selskaper blant de 200 st?rste nordiske som rapporterer fortsetter ? ?ke: opp fra 128 i 2009 til 131 i 2010. Til tross for at Norge forsatt ligger langt bak de andre nordiske landene n?r det gjelder andel selskap som rapporterer, har det v?rt en klar ?kning i Norge i ?r.

Finanshuset Actas viktigste aktivitet i tredje kvartal 2010 har v?rt implementeringen av portef?ljekonto. V?re kunder har omfavnet Finanshuset Actas nye forretningsmodell. Siden lanseringen av denne n?ytrale og alternative honorarstrukturen i midten av juni i ?r, har 3 600 kunder plassert 5,3 milliarder kroner i Portef?ljekonto, noe som representerer over 17 prosent av kundenes samlede egenkapital gjennom Finanshuset Actas produkttilbud. Dette betyr over 50 millioner kroner i ?kte ?rlige faste inntekter, og fremover vil Acta’s faste inntekter overstige de faste kostnadene p? ?rsbasis. For f?rste gang siden 2008 har den samlede verdien av kundenes eiendeler samt egenkapital steget. Konsekvensen av ? fokusere p? Portef?ljekonto har, som forventet, v?rt lave volumer p? brutto tegning, og da spesielt i det svenske markedet. Langsiktig verdiskapning Investeringer gjennom Portef?ljekonto betyr en netto ?kning i konsernets faste inntekter p? litt over ett prosentpoeng sammenlignet med den tradisjonelle handelskontoen. ?kning av Actas faste inntekter styrker konsernets ?konomiske stilling. – Vi bygger en solid plattform for langsiktig l?nnsomhet for Actakonsernet fremover, sier konsernsjef Geir Inge Solberg. Det meste av kundeegenkapitalen som n? er investert gjennom Portef?ljekonto kommer fra Actas norske kunder, noe som er naturlig siden denne kontotypen har var tilgjengelig i Norge i hele kvartalet, mens v?re svenske kunder bare har hatt tilbudet siden september. – Vi er forn?yd med ? se at s? mange av v?re kunder har valgt ? ha sine investeringer i Portef?ljekonto. Vi forventer at ogs? v?re svenske kunder vil vise en positiv holdning til denne kontotypen, ettersom v?re r?dgivere fokuserer p? ? informere og r?df?re kundene om fordelene som Portef?ljekonto gir aktive kunder, sier Solberg. Acta fremover I de kommende kvartalene vil v?re r?dgivere fortsette med aktiv informasjon og r?dgivning til kunder om mulighetene og fordelene som Portef?ljekonto representerer. V?r ambisjon om ? ha 50 prosent av kundenes egenkapital investert i Portef?ljekonto i l?pet av 2012, og 75 prosent i l?pet av 2014, ligger fast. Actas sidevirksomhet, Acta Markets og meglervirksomheten viser positiv utvikling og blir utviklet videre. De to megleravdelingene i Stockholm og Stavanger representerer omtrent 20 prosent av samlet brutto tegning i tredje kvartal 2010 for konsernet som helhet. Acta Markets styrker ledelsen og corporate-teamet for ? ta st?rre del i verdikjeden i form av produktutvikling og corporate finance- virksomhet. Finansielle h?ydepunkter i 3. kvartal 2010 * 4,9 milliarder kroner plassert i Portef?ljekonto ved utgangen av kvartalet. * Bruttotegning p? 354 millioner kroner, sammenlignet med 477 millioner kroner i samme periode i 2009. * Samlede inntekter p? 87 millioner kroner, sammenlignet med 103 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009. * Faste inntekter p? 74 millioner kroner, opp fra 67 millioner kroner i forrige kvartal, og 73 millioner i samme kvartal 2009. * Samlede driftskostnader, inklusive avskrivninger, p? 103 millioner kroner, sammenlignet med 101 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2009. * Driftsresultat p? -16 millioner kroner, sammenlignet med 2 millioner kroner i samme periode i 2009. * Verdi av kundenes egenkapital p? 31 milliarder kroner, opp fra 28 milliarder kroner i forrige kvartal. * Kundemidler under forvaltning p? 70 milliarder kroner, opp fra 68 milliarder kroner i forrige kvartal. * Konsernet har en robust finansiell stiling og har en netto likvider p? 213 millioner kroner og ingen renteb?rende gjeld. Fullstendig del?rsrapport og presentasjon p? engelsk finnes p? http://www.acta.no”>www.acta.no og er ogs? vedlagt b?rsmeldingen p? http://www.newsweb.no”>www.newsweb.no For kommentarer kontakt: Geir Inge Solberg, konsernsjef – tlf. 908 78 043 Christian Tunge, finansdirekt?r – tlf. 450 65 850 Rune Wangsmo, informasjonsdirekt?r – tlf. 995 41 507 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy