Finans

VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

23-10-2012 09:20 NCG Group ABC Group is a leading provider of information solutions to the food industry in the Norwegian market. The software solution ABC4U Food is based on the leading ERP system Microsoft Dynamics 2012 and BizView from NCG Group. With BizView we can offer a world-leading feature within forecast management for the food industry fully integrated with Microsoft Dynamics, says Sales Director Geir Elvestad.

Konsernresultatet etter skatt i andre kvartal utgjorde 44,1 millioner kroner, en ?kning fra 38,0 millioner kroner i andre kvartal 2012. Resultatet drives av sterk utl?nsvekst, ?kt kostnadseffektivitet samt bedre kredittkvalitet. Bank Norwegian opplevde en sterk kunde- og utl?nsvekst i 3. kvartal. Utl?nsportef?ljen ?kte 326 millioner kroner, mens innskuddsutviklingen var stabil i 3. kvartal. Banken opprettholdt en sterk likviditetsposisjon i 3. kvartal og likvide eiendeler utgjorde 32 % av forvaltningskapitalen pr. 30.9.12. Bank Norwegian er godt kapitalisert, med en kjernekapitaldekning p? 11,9 % og en kapitaldekning p? 12,6 %. Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente, forbruksl?n, refinansiering og ?Norwegian-kortet?, alt distribuert gjennom internett. Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har pr. 30.9.12 en kundemasse p? 191.900 kunder, fordelt p? 24.600 l?nekunder, 47.800 innskuddskunder og 119.500 kredittkortkunder. Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon. For ytterligere informasjon, se del?rsrapport for 3. kvartal 2012 og investorpresentasjon for 3. kvartal 2012 som ligger tilgjengelig p?: https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Presentations/2012 For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe; Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr: 92634501 eller Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904 https://www.banknorwegian.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy