Finans

Vekst og gode resultater fra KLP

08-05-2013 09:07 KLP KLPs fremgang fortsetter inn i 2013 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. KLP er det mest solide livsforsikringsselskapet i Norge.

KLPs fremgang fortsetter inn i 2013 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. KLP er det mest solide livsforsikringsselskapet i Norge. KLP har fortsatt den beste verdijusterte avkastningen og de laveste kostnadene av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Verdijustert og bokf?rt avkastning i kvartalet endte p? henholdsvis 2,2 og 1,1 prosent. Aksjer, oml?psobligasjoner og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen God soliditet gir god avkastning Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en forvaltningskapital p? 341 milliarder, og et driftsresultat p? 3,9 milliarder kroner. KLPs totale soliditetskapital er n? 48,4 milliarder kroner, noe som tilsvarer 18,4 prosent av forsikringsfond. – Vi har kunder og eiere som prioriterer langsiktighet i kapitalforvaltningen. KLP har de siste 10 ?rene blitt bygget opp til ? v?re det mest solide livsforsikringsselskapet i Norge. Dette har satt oss i stand til ? opprettholde en relativt h?y aksjeandel inn i 2013, sier konsernsjef Sverre Thornes. Aksjemarkedene hadde en sterk positiv utvikling i kvartalet. Samlet eksponering i aksjer inkludert aksjederivater utgjorde 17,6 prosent og finansinntekter fra kundemidler utgj?r 6,1 milliarder kroner. Passerte 500.000 medlemmer KLP har f?tt tilf?rt 5,8 milliarder kroner (netto) og 28 000 nye KLP-medlemmer fra konkurrentene i f?rste kvartal. Det skyldes at 17 av de 18 kommunene som hadde sin pensjonsordning p? anbud i h?st, valgte KLP som leverand?r fra 2013. KLP passerte derved en halv million yrkesaktive og pensjonister. Personmarked i framgang KLP har de siste ?rene satset aktivt p? ? tilby forsikrings-, bank- og fondsprodukter med gunstige vilk?r, spesielt til medlemmer i KLP. I f?rste kvartal passerte KLP 50.000 kundeforhold, noe som vitner om god respons p? KLPs tilbud om gunstig innskudds- og l?nerente, lave gebyrer for fondsforvaltning og gode priser p? forsikring i personmarkedet. KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal p? www.klp.no N?kkeltall etter 1Q-2013 Bokf?rt kapitalavkastning 1,1 prosent Verdijustert kapitalavkastning 2,2 prosent Premieinntekter 4,5 mrd kr Utbetalte pensjoner og andre erstatninger 2,8 mrd kr Forvaltningskapital KLP Konsern 341 mrd kr Kapitaldekning 10,6 prosent For mer informasjon kontakt: Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07 Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23 Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12 Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 341 milliarder kroner. Vedlagte filer PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy