?konomi

Vannskade hvert 9. minutt

28-11-2014 07:00 Storebrand Statistisk sett er det st?rre fare for at du opplever vannskade enn innbrudd i boligen din. Ferske tall viser at det i ?r har oppst?tt vannskader i norske hjem hvert 9. minutt. Ansvaret for ? forebygge ligger hos

28-11-2014 07:00 Storebrand Statistisk sett er det st?rre fare for at du opplever vannskade enn innbrudd i boligen din. Ferske tall viser at det i ?r har oppst?tt vannskader i norske hjem hvert 9. minutt. Ansvaret for ? forebygge ligger hos boligeieren.

Statistisk sett er det st?rre fare for at du opplever vannskade enn innbrudd i boligen din. Ferske tall viser at det i ?r har oppst?tt vannskader i norske hjem hvert 9. minutt. Ansvaret for ? forebygge ligger hos boligeieren. Alle som har hatt en vannskade, vet at det kan v?re en tidkrevende og kostbar aff?re. For at vannskaden skal dekkes av forsikringen, stilles det noen krav til boligeiere. Blant annet ligger ansvaret for vedlikehold og forebygging av vannskader p? den som eier boligen. ? Skadestatistikken for ?rets tre f?rste kvartaler viser at det har v?rt 44 107 vannskader hittil i ?r. Det tilsvarer faktisk en vannskade hvert 9. minutt. Vannskader er blant de skadene vi ser flest av i norske hjem, sier Shazad Rafiq, skadesjef Eiendom i Storebrand Forsikring. De samlede tallene for b?de innbrudd, tyveri og ran viser at dette hittil i ?r har skjedd hvert 14. minutt. If?lge Falck har 17 prosent av Norges befolkning innbruddsalarm. Vannalarmer er derimot langt mindre utbredt. Ikke alle vannskader dekkes av forsikringen Mange vannskader skyldes manglende vedlikehold eller elde og slitasje p? bygningen. Skader som p?g?r over tid, faller utenfor hva som dekkes av boligforsikringen, og det er begrensninger p? visse fuktskader i forsikringsdekningene. ? Alle boligeiere er tjent med ? passe p? ? vedlikeholde sin bolig for ? unng? vannskader, og da spesielt taket. Det er dessverre slik at en del ikke er klar over at lekkasjer som skyldes manglende vedlikehold av tak, ikke dekkes av boligforsikringen, sier Shazad Rafiq, skadesjef i Storebrand Forsikring. Som boligeier er du tjent med ? kjenne til forsikringsvilk?rene i boligforsikringen din og v?re n?ye med regelmessig vedlikehold av boligen. Bruk fagfolk Lekkasje eller brudd p? r?rsystemet vil normalt dekkes av boligforsikringen. Men dersom det er materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, er ikke skaden n?dvendigvis dekket. For at du skal f? full erstatning ved vannskader, m? du ha brukt autorisert r?rlegger og elektriker. Ta vare p? dokumentasjon for at arbeidet er utf?rt av sakkyndige. Lekkasje fra tak kan unng?s H?st og vinter er h?ysesong for vannskader p? hus. Store nedb?rsmengder kan skape problemer for huseierne, men du kan forhindre vannlekkasjer fra taket. Her er skadesjefens sjekkliste: Rens takrennene: L?v kan fylle opp takrennen og tette utvendige nedl?p. Sjekk ogs? at avl?p fra balkonger og verandaer ikke er tilstoppet. S?rg for at takrenner ikke blir fulle av is. Unng? l?se takstein: Takstein som ikke ligger skikkelig p? plass kan gi vannskader i taket. Pass p? pipehatter: Utette pipehatter f?rer lett til vannlekkasjer. Kontroller at pipehatten holder tett. Reduser varmetap fra tak: Sn? kan lett bli til isdannelser p? taket dersom taket i ?verste etasje ikke er godt nok isolert. Risikoen avtar om taket isoleres.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy