Marked

V?kner fra pensjonsdvalen – men de unge sover fortsatt

04-09-2011 10:18 DnB NOR ASA Det norske folk er i ferd med ? v?kne opp fra pensjonsdvalen, men de unge sover fortsatt. De har ikke f?tt med seg at de n? m? ta st?rre ansvar for at de skal f? en pensjon som er til ? leve

04-09-2011 10:18 DnB NOR ASA Det norske folk er i ferd med ? v?kne opp fra pensjonsdvalen, men de unge sover fortsatt. De har ikke f?tt med seg at de n? m? ta st?rre ansvar for at de skal f? en pensjon som er til ? leve av.

Det norske folk er i ferd med ? v?kne opp fra pensjonsdvalen, men de unge sover fortsatt. De har ikke f?tt med seg at de n? m? ta st?rre ansvar for at de skal f? en pensjon som er til ? leve av. Stadig flere f?r ?ynene opp for at pensjonsreformen vil p?virke pensjonsutbetalingene deres. For to ?r siden var det hele 74 prosent som ikke kjente til hvordan endringene vil p?virke deres fremtidige utbetalinger fra folketrygden. H?sten 2010 ?kte kjennskapen marginalt fra forrige ?r, mens det denne h?sten er 63 prosent som ikke vet. Det tyder p? at det er betydelig flere som har satt seg inn i endringene i folketrygden siden reformen tr?dte i kraft 1. januar i ?r. – Selv om det fortsatt er mange som ikke kjenner til konsekvensene av den nye pensjonsreformen, virker det som om folk n? er i ferd med ? v?kne opp. Men blant de unge er det fortsatt stor uvitenhet. Hele 84 prosent av de unge under 30 ?r svarer at de ikke kjenner til hvordan endringene vil p?virke deres pensjon. Dette er oppsiktsvekkende fordi det er de unge som blir mest ber?rt av endringene, sier forbruker?konom i DnB NOR, Silje Sandm?l. DnB NORs/Vitals pensjonsbarometer viser ogs? at flere har tatt inn over seg at de vil sitte igjen med en d?rligere pensjon som f?lge av pensjonsreformen. 17 prosent svarer at de forventer at deres pensjon vil bli d?rligere, mens tilsvarende tall har ligget stabilt mellom rundt 12-13 prosent de siste to ?rene. Unders?kelsen viser ogs? at flere n? ?nsker ? st? lenger i jobb fremfor ? spare eller ? godta lavere pensjon. Det kan tyde p? at m?let med reformen ? ? f? flere til ? st? lenger i jobb ? g?r i riktig retning. Trangere ?konomi som pensjonist – Flere begynner ? forst? at de vil f? mindre ? rutte med som pensjonist, men f? har regnet p? hvordan total?konomien blir. Mange har nok fortsatt urealistiske forventninger til sin pensjonsinntekt. 66 prosent av de spurte ?nsker ? starte med uttak av pensjon f?r de blir 67 ?r, men kun 17 prosent har regnet p? det. Mange f?r seg nok et sjokk n?r de skj?nner hvor mye det koster i ?rlig pensjon ? slutte ? jobbe et ?r eller to tidligere, sier Sandm?l. Som heltidspensjonist vil de fleste f? betydelig lavere inntekt og mye mer fritid. Dette kombinert med at vi f?r bedre helse og lever lenger gj?r at vi m? spare selv for ? kunne realisere dr?mmene som pensjonist. – Unders?kelsen viser at banksparing er mest popul?rt etterfulgt av fond og sparing i egen bolig. Hvordan du b?r spare avhenger av hvor stor risiko du er villig til ? ta og hvor lenge det er til du skal g? av med pensjon. Fordelen ved ? starte tidlig ? spare til pensjon er at du kan sette av et mindre bel?p i m?neden. I tillegg kan du tillate deg ? ta h?yere risiko. N?r pensjonsalderen n?rmer seg anbefaler jeg i midlertidig ? skru ned risikoen for ? unng? de store svingningene f?r pengene skal tas i bruk. Mange unge kaster bort verdifulle pensjonskroner ved ? spare til pensjon p? bankkonto. Har du en lang sparehorisont, b?r du spare med h?yere risiko, avslutter Sandm?l. Bilder av forbruker?konom Silje Sandm?l finner du her: http://www.flickr.com/search/?q=Silje+Sandm%C3%A6l&f=hp Kontakt: Forbruker?konom i DnB NOR, Silje Sandm?l, tlf. 482 87 522

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy