Finans

Utelukker ti nye kullselskaper

24-01-2014 06:00 Storebrand Storebrand jobber videre med ? redusere fossil- og CO?-eksponeringen i sine investeringer og har utelukket ti nye kullselskaper. ? Som spare- og pensjonsleverand?r er v?rt oppdrag ? sikre langsiktig og god avkastning for kundene v?re. Derfor luker vi n? ut flere kullselskaper, sier leder for b?rekraftige investeringer i

24-01-2014 06:00 Storebrand Storebrand jobber videre med ? redusere fossil- og CO?-eksponeringen i sine investeringer og har utelukket ti nye kullselskaper. ? Som spare- og pensjonsleverand?r er v?rt oppdrag ? sikre langsiktig og god avkastning for kundene v?re. Derfor luker vi n? ut flere kullselskaper, sier leder for b?rekraftige investeringer i Storebrand.

Storebrand jobber videre med ? redusere fossil- og CO?-eksponeringen i sine investeringer og har utelukket ti nye kullselskaper. Som f?lge av siste analyse av kraftbransjen har Storebrand utelukket de selskapene som har h?yest andel av sin kraftproduksjon i kull, totalt ti nye kulleselskaper ? Som spare- og pensjonsleverand?r er v?rt oppdrag ? sikre langsiktig og god avkastning for kundene v?re. Dette betyr blant annet at vi m? minimere risikoen i v?re portef?ljer, og klimaendringene er den mest omfattende risikofaktoren innenfor b?rekraft. Derfor luker vi n? ut flere kullselskaper, denne gangen i kraftbransjen, sier leder for b?rekraftige investeringer Christine Meisingset. 10 prosent av kraftselskapene blir n? utelukket, det vil si de som har h?yest andel av sin kraftproduksjon fra kull. Unntak er gjort for dem som har mer enn gjennomsnittlig andel innenfor fornybart, for ? ?ke den relative andelen fornybart i portef?ljene. Totalt er 23 kullselskaper n? fjernet fra Storebrands investeringer. Ser man klima under ett, er totalt 40 selskaper utelukket for enten kull, oljesand eller palmeolje. ? Med tanke p? omfanget av globale utfordringer knyttet til klimaendringer, er det en s?rgelig lav andel av kraftproduksjonen som er basert p? fornybare energikilder. Det er spesielt viktig at de store akt?rene trapper opp arbeidet med omlegging til fornybart. Det skal vi bidra til, ved ? utelukke de verste og investere mer i de beste selskapene, sier Meisingset. Vurderer flere utelukkelser Storebrand analyserer bransje for bransje, for ? luke ut de minst b?rekraftige selskapene. I tillegg gjennomf?res analyser p? spesielle omr?der og temaer, for eksempel palmeolje. ? I fjor sommer gjennomf?rte vi utelukkelser p? kull i energibransjen, n? har vi gjort det samme i kraftbransjen, og neste ut er gruvebransjen hvor vi ogs? vil vurdere utelukkelser for kull, varsler Meisingset, og legger til: ? Vi kan ikke selge oss ut av hele bransjer p? én gang. Det ville bli for risikabelt for kundene v?re p? kort sikt, men vi utelukker disse selskapene nettopp for ? sikre god, langsiktig avkastning, Vi vil fortsatt ha selskaper i v?re portef?ljer som har en andel av sin virksomhet innenfor kull, men vi har luket ut de som har den st?rste eksponeringen i de to viktigste bransjene. Utelukkelsene gjelder alle egenforvaltede Storebrand-fond.

A to już wiesz?  Dobbelt s? mange branner i desember

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy