Marked

Tildeling av opsjoner I henhold til vedtak i styret i Mamut ASA er f?lgende prim?rinnsidere i Mamut

er

ASA tildelt opsjoner i henhold til selskapets opsjonsprogram for medarbeidere. Opsjonene har en opptjeningstid p? to ?r. Eilert Hanoa (CEO) er tildelt 28.000 opsjoner til innl?sningskurs NOK 9

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy