Finans

Tidenes tyverirekord fra nordmenn

22-10-2013 15:22 If Skadeforsikring Verdier for 160 millioner kr er stj?let fra nordmenn i inn- og utland ved utgangen av september, i f?lge beregninger fra Europeiske Reiseforsikring. Dette er tidenes rekord. Nyeste er utkledde leger som stjeler verdisaker fra pasienter innlagt p? intensivavdeling p? sykehus i

22-10-2013 15:22 If Skadeforsikring Verdier for 160 millioner kr er stj?let fra nordmenn i inn- og utland ved utgangen av september, i f?lge beregninger fra Europeiske Reiseforsikring. Dette er tidenes rekord. Nyeste er utkledde leger som stjeler verdisaker fra pasienter innlagt p? intensivavdeling p? sykehus i Spania.

H?y risiko for lommetyver i trengselssituasjoner Verdier for 160 millioner kr er stj?let fra nordmenn i inn- og utland ved utgangen av september, i f?lge beregninger fra Europeiske Reiseforsikring. Dette er tidenes rekord. Nyeste er utkledde leger som stjeler verdisaker fra pasienter innlagt p? intensivavdeling p? sykehus i Spania. Ved utgangen av september har Europeiske Reiseforsikring alene utbetalt over 60 millioner kroner i erstatninger etter tyveri. Det er en ?kning p? hele 26 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2012. Antallet tyverier har i samme periode ?kt med 20 prosent og utgj?r n?r 21.000 saker. I hele 2012 ble det utbetalt 71 millioner kr i tyverierstatninger. Nordmenn utsatt – Tallene er urovekkende h?ye, og gjenspeiler nok at den ?konomiske situasjonen ute i Europa er d?rlig. Det gj?r oss nordmenn ekstra utsatt for tyverier. Spania er nordmenns foretrukne ferieland, og det er derfor ikke unaturlig at mange av tyveriene innrapporteres herfra. Vi m? heller ikke glemme at de store byene i Norge er ? betrakte som europeiske byer, og at dette krever en helt annen sikkerhetstankegang p? ?hjemmebane? enn tidligere, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i Europeiske Reiseforsikring. Samme tyverimetoder i Oslo som i Spania – Vi ser at tyverimetodene blir mer og mer frekke og utspekulerte i utlandet, og mange av de samme metodene som man tidligere s? i Spania er n? like vanlige i Oslo, sier Vennesland. At tyverimetodene mer og mer frekke i utlandet, viser eksemplet fra Alicante, som Vikingposten omtalte forrige uke. Her kom tyver utkledd som leger seg inn p? et offentlig sykehus, Hospital General, og p? falsk m?te fikk tilgang til sykehuset gjennom akuttavdelingen. Herfra forflyttet de seg til intensivavdelingen der de rundstjal pasienter, som ogs? oppbevarte sine verdisaker p? avdelingen. Ingen oppbevaringsmuligheter p? offentlige sykehus – Det er toppen av frekkhet ? utnytte syke og forsvarsl?se mennesker p? denne m?ten, sier Hanne Stender, leder for Europeiskes Spaniakontor p? Mallorca. Stender forteller at det er mange norske fastboende som bor i omr?det rundt Alicante, og disse bruker de offentlige sykehusene, gjennom sitt helsetrygdekort E-111. Det er viktig for dem ? v?re klar over at offentlige sykehus ikke har noe system for ? oppbevare verdisaker ved innleggelse p? sykehus. – Europeiske alene har omtrent 600 sykehusinnleggelser med nordmenn i Spania. Hovedtyngden er innlagt p? private sykehus. Her har de gjerne et enkelt oppbevaringssystem for pasienters verdisaker. Tingene legges i poser, med detaljert innholdsliste, og plasseres i safen. Dette vanskeliggj?r tyverier, fastsl?r Hanne Stender. K?, trengsel og distraksjon – Vi f?r h?pe at denne metoden ikke kommer til Norge. Det er vanligvis k?, trengsel og distraksjon som gir best arbeidsvilk?r for tyvene ute i Europa og Norge, sier Vennesland. Ved utgangen av september 2013 troner mobiltelefoner p? tyveritoppen til Europeiske Reiseforsikring, med utbetalinger p? ca 15 millioner kr, deretter verdigjenstander (nettbrett, smykker mm) med 9 millioner kr, penger med 7 millioner kr, briller med 3,5 millioner kr og kamerautstyr med 2,2 millioner kr. Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy