Marked

Tannlegeforeningen er forn?yd med regjeringens forslag til statsbudsjett

Tannlegeforeningen er forn?yd med regjeringens forslag til statsbudsjett
08-10-2012 17:20 Den norske tannlegeforening I forslag til statsbudsjett foresl?r regjeringen ? ?ke st?naden til tannbehandling for de som er varig syke eller har nedsatt funksjonsevne, samt ? ?ke satsingen p? kompetanseheving og samhandling. - Det er en klar styrking av tannhelsesatsingen i statsbudsjettet, noe vi selvsagt er godt forn?yd med, sier president i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen

08-10-2012 17:20 Den norske tannlegeforening I forslag til statsbudsjett foresl?r regjeringen ? ?ke st?naden til tannbehandling for de som er varig syke eller har nedsatt funksjonsevne, samt ? ?ke satsingen p? kompetanseheving og samhandling. – Det er en klar styrking av tannhelsesatsingen i statsbudsjettet, noe vi selvsagt er godt forn?yd med, sier president i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.

Forrige uke ble det klart at regjeringen vil sette av 40 millioner kroner til tannlegeskjekk annethvert ?r for alle over 75 ?r fra og med annet halv?r 2013 i forslag til statsbudsjett. Hel?rs budsjettvirkningen vil v?re p? 80 millioner kroner. I dagens budsjettfremlegg kommer det frem at regjeringen ogs? foresl?r ? ?ke Folketrygdens st?nadsordning til tannbehandling for personer med varig sykdom eller med varig nedsatt funksjonsevne med 20 millioner, som en del av utfasingen av ordningen med s?rfradrag for store sykdomsutgifter. -?kt st?nad til de med manglende evne til ? ta vare p? egen tannhelse er et skritt i riktig retning, og representerer en styrking av den norske tannhelsemodellen, sier Camilla Hansen Steinum. Den norske tannlegeforening h?per politikerne f?lger opp med videre satsing p? tannhelse for dem som trenger det mest fremover. Videre forsl?r regjeringen ? styrke tiltak innenfor tannhelsetjenestens kompetansel?ft og tiltak overfor s?rskilt utsatte grupper med 30 millioner kroner ved omdisponering fra folketrygdens st?nadsordning til tannlegehjelp. -Regjeringen legger opp til et mer omfattende samarbeid mellom oss som jobber med tannhelse og helsesektoren for?vrig i behandling av pasienter med komplekse lidelser. ?kt samhandling er noe vi har etterlyst lenge, og vi er derfor forn?yd med at regjeringen har tatt initiativ til dette gjennom statsbudsjettet, sier Steinum. Om Den norske tannlegeforening Den norske tannlegeforening (NTF) er en fagforening for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, ?konomiske og sosiale interesser. Omlag 90% av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Frederik Stangs gate 20 p? Frogner i Oslo og har 21 fast tilsatte.

A to już wiesz?  Schibsted ASA (SCH) - Meldepliktig handel

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy