Finans

Storebrand investerer 750 millioner i europeisk klimaobligasjon

08-08-2013 07:00 Storebrand Storebrand-konsernet har investert 750 millioner svenske kroner i en Climate Awareness Bond utstedt av European Investment Bank, EIB. Obligasjonen l?per i 7 ?r og er den st?rste klimaobligasjon som EIB har utstedt i svenske kroner i ?r.

Storebrand-konsernet har investert 750 millioner svenske kroner i en Climate Awareness Bond utstedt av European Investment Bank, EIB. Obligasjonen l?per i 7 ?r og er den st?rste klimaobligasjon som EIB har utstedt i svenske kroner i ?r. ? Gjennom investeringen gir vi Storebrands pensjonskunder i Sverige tilgang til en klimasmart plassering med god avkastning, sier Andreas Hälldahl, leder for svenske renter i Storebrand Kapitalforvaltning. EIB er en av verdens st?rste l?ngivere til prosjekter som h?ndterer klimaforandringer. Climate Awareness Bonds er en m?te for EIB ? f? inn penger fra investorer for ? kunne finansiere prosjekter innenfor fornybar energi og utvikling av energieffektivitet. Denne investeringen inneb?rer at Storebrand-konsernet aktivt g?r inn og st?tter klimaarbeidet i Europa, noe som er i tr?d med Storebrands m?l om ? v?re i front p? b?rekraftige investeringer. Med denne investeringen viser konsernet at det g?r an ? arbeide proaktivt med dette ogs? p? obligasjonssiden. ? Vi merker at det er ?kende interesse for v?r b?rekraftsstrategi, som omfatter s? mye mer enn bare aksjeinvesteringer. Dette er et tydelig eksempel p? hvordan vi aktivt bidrar til ? lede en klimaomstilling, snarere enn bare ? tilpasse oss endringene som vil komme, sier Stina Billinger, leder for b?rekraft i Storebrand. Lenke til EIBs pressemelding. BILDETEKST: ?KT INTERESSE FOR B?REKRAFT: ? Vi merker at det er ?kende interesse for v?r b?rekraftsstrategi. Denne investeringen er et tydelig eksempel p? hvordan vi aktivt bidrar til ? lede en klimaomstilling, sier Stina Billinger, leder for b?rekraft i Storebrand. (Foto: Dan Coleman) Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy