Marked

Stor interesse for seniorl?n

06-10-2011 13:16 KLP 2 av 3 nordmenn mener det er greit at foreldre tar opp seniorl?n mot ? pantesette deler av boligen sin. L?neproduktet Litt Extra kan v?re en god m?te ? forvalte boligformuen p? for mange eldre, samtidig som det gir mer ?konomisk frihet i pensjonisttilv?relsen.

er

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy