Marked

Sterk ?rsavslutning sikret omsetningsvekst

er

Veksten viser at Sektor Eiendomsutviklings senterportef?lje langt p? vei f?lger markedet som gjennom hele 2010 har vist forsiktig utvikling i forbrukernes kj?pelyst. Totalt omsatte Sektor-sentrene for 11

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy