Finans

Stabilt resultat for If Skadeforsikring

07-08-2013 08:46 If Skadeforsikring If Skadeforsikring fikk et sterkt resultat f?rste halv?r 2013, viser resultatrapporten som ble publisert onsdag morgen. Flommen i Gudbrandsdalen og p? ?stlandet i mai rammet sv?rt mange kunder.

Ifs konsernsjef Torbjörn Magnusson If Skadeforsikring fikk et sterkt resultat f?rste halv?r 2013, viser resultatrapporten som ble publisert onsdag morgen. Flommen i Gudbrandsdalen og p? ?stlandet i mai rammet sv?rt mange kunder. Konsernsjef Torbjörn Magnusson sier If igjen kan legge fram et stabilt og sterkt resultat. – Det omfattende arbeidet med ? integrere Trygs finske kunder og organisasjon er godt gjennomf?rt. Det nye salgssamarbeidet med Nordea som vi har innledet i en rekke land har ogs? startet bra, med flere tusen solgte forsikringer siden forsommeren. N?kkeltall for If F?rste halv?r 2013 ? Det tekniske resultatet f?rste halv?r 2013 ble 2 489 MSEK, sammenlignet med 2 620 MSEK samme periode i 2012. ? Totalkostnadsprosenten var 88,8 prosent (88,8 prosent). ? Resultatet f?r skatt var 4 034 MSEK (4 006 MSEK). Andre kvartal 2013 ? Det tekniske resultatet andre kvartal 2013 ble 1 451 MSEK, sammenlignet med 1 558 MSEK samme periode i 2012. ? Totalkostnadsprosenten var 86,7 prosent (85,9 prosent). ? Resultatet f?r skatt var 2 308 MSEK (2 260 MSEK). N?kkeltall for Ifs norske virksomhet If har virksomhet i hele Norden og Baltikum. Her er n?kkeltallene for den norske virksomheten. F?rste halv?r 2013. ? Det tekniske resultatet i Norge f?rste halv?r 2013 ble 1 215 MSEK, sammenlignet med 1 543 MSEK samme periode i 2012. ? Totalkostnadsprosenten var 85,0 prosent (81,1 prosent). Andre kvartal 2013 ? Det tekniske resultatet andre kvartal 2013 ble 747 MSEK, sammenlignet med 1 199 MSEK samme periode i 2012. ? Totalkostnadsprosenten var 80,8 prosent (68,9 prosent). – If har et sv?rt tilfredsstillende resultat i Norge andre kvartal med god l?nnsomhet og fin vekst, ikke minst p? privatsiden, sier Torbjörn Magnusson. – Flommen i Gudbrandsdalen og p? ?stlandet i mai rammet rekordmange kunder. Vi synes det er bra at de verst rammede huseierne f?r tilbud om nye tomter ? bygge husene sine p?. Men vi mener samtidig at arbeidet med ? sikre byer og s?rbare lokalsamfunn m? forseres. Det vil snart komme nye flommer og ekstremnedb?r. Da er det bedre for alle parter at vi tar regningen p? forh?nd. Sampos resultat If er en del av finanskonsernet Sampo. Sampokonsernets resultat f?r skatt for april-juni 2013 var 455 millioner euro (444). Resultatet pr. aksje var 0,70 euro (0,67 euro) for andre kvartal 2013. Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy