Marked

Sparebanken S?r – forstanderskapsm?te 30. mars 2011 – regnskap Saker som var til behandling:

er

Sak nr. 1 ?rsoppgj?ret 2010 a) ?rsregnskapet; – resultat – balanse og noter b) ?rsberetning c) revisjonsberetning d) kontrollkomiteens ?rsmelding Sak nr. 2 Fastsettelse av revisjonsgodtgj?relse Sak nr. 3 Emisjonsfullmakt ansvarlig l?n og fondsobligasjon Sak nr. 4 Strategiplan 2011-2013 – orienteringssak Alle sakene som var til behandling ble enstemmig vedtatt.”

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy