Finans

Sonans Utdanning har valgt Windows 8-nettbrettet HP ElitePad fra HP i samarbeid med ePartner

er

Fornebu torsdag 3.juni 2013 ? Alle nye studenter (f?rsteklassinger i de videreg?ende skolene) i tillegg til l?rere ved Sonans Utdanning vil ved studiestart h?sten 2013 f? tildelt hver sin HP ElitePad 900. Godt over 300 enheter har Sonans Utdanning kj?pt inn via ePartner. Sonans Utdanning er en ledende akt?r innen privatistundervisning i Norge og driver i tillegg tre videreg?ende skoler. Sonans vektlegger moderne teknologi og innovativ undervisningsmetodikk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy