Finans

Solid start p? 2013 for Siemens

23-01-2013 08:30 Siemens AS Siemens ?kte sin omsetning med to prosent til 18,1 milliarder euro i f?rste finanskvartal i 2013, som ble avsluttet 31. desember i fjor. Ordreinngangen, som forteller noe om fremtidige inntekter, ?kte med tre prosent til 19,1 milliarder euro. Virksomheten til Siemens i Norge viser imidlertid betydelig sterkere vekst, med en ?kning p? 29 og 49 prosent i henholdsvis ordreinngang og

23-01-2013 08:30 Siemens AS Siemens ?kte sin omsetning med to prosent til 18,1 milliarder euro i f?rste finanskvartal i 2013, som ble avsluttet 31. desember i fjor. Ordreinngangen, som forteller noe om fremtidige inntekter, ?kte med tre prosent til 19,1 milliarder euro. Virksomheten til Siemens i Norge viser imidlertid betydelig sterkere vekst, med en ?kning p? 29 og 49 prosent i henholdsvis ordreinngang og omsetning.

Vekst i b?de omsetning og ordreinngang betyr at 2013 har startet godt for Siemens. Siemens ?kte sin omsetning med to prosent til 18,1 milliarder euro i f?rste finanskvartal i 2013, som ble avsluttet 31. desember i fjor. Ordreinngangen, som forteller noe om fremtidige inntekter, ?kte med tre prosent til 19,1 milliarder euro. – Til tross for ustabile ?konomiske tider, har vi f?tt en solid start p? dette finans?ret. Og selv om vi opprettholder v?re ambisi?se m?l for 2013, forventer vi ingen drahjelp i form av vekst i verdens?konomien, sier toppleder Peter Löscher i Siemens AG. Vekst i Norge Virksomheten til Siemens i Norge viser imidlertid betydelig sterkere vekst, med en ?kning p? 29 og 49 prosent i henholdsvis ordreinngang og omsetning. – Vi har hatt en solid fremgang innen energi generelt, og innen olje og gass spesielt. Det er en betydelig investeringsvilje i denne sektoren, og vi har en teknologi som gj?r industrien mer energieffektiv. Her er vi konkurransedyktige, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens. Siemens 2014 Som et ledd i arbeidet med ? bedre marginer og ?ke fremtidig salg, lanserer Siemens et to?rig program de har kalt ?Siemens 2014. M?let er ? redusere kostnadene med seks milliarder euro p? to ?r gjennom ?kt konkurransekraft, samt ? endre organisasjonen slik at den reagerer raskere p? endringer og blir mindre byr?kratisk. M?let er ? ?ke resultatmarginen fra sektorene fra 9,5 prosent til minst 12 prosent i l?pet av 2014. – Selv om vi leverer et av v?re beste ?r noensinne, opplever vi ikke helt har lykkes i bedre v?re marginer sammenlignet med konkurrentene, slik vi har gjort i de siste ?rene. Vi vet hva vi m? gj?re, og vi gj?r nettopp det, sier toppsjef Peter Löscher i Siemens. Best resultatutvikling innen helse Siemens opererer i fire ulike sektorer, henholdsvis Helse, Infrastruktur & Byer, Energi og Industri. Helsesektoren viste den beste utviklingen i 2012, og ?kte sitt resultat med mer enn en tredel til 1,8 milliarder euro. Energisektoren derimot, hadde et langt t?ffere ?r. Her ble resultatet redusert fra 4,2 milliarder euro til 2,2 milliarder. Hoved?rsaken er kostnader relatert til et krafttransmisjonsanlegg for vindkraft i Nordsj?en. I Industrisektoren ble resultatet p? 2,5 milliarder euro, ned fra 2,7 milliarder euro i 2011. Resultatet i Infrastruktur & Byer ble 2,2 milliarder euro, kun marginalt lavere enn ?ret f?r. Om SIemens Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78,3 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 363.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

A to już wiesz?  300 kollisjoner med utenlandske biler i m?neden: Spr?k-krasj p? norske veier

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy