?konomi

Social Progress Index 2014 lansert: Norge n?r toppen

08-04-2014 08:56 Deloitte AS Sammenligning av brutto nasjonalprodukt gir ikke alene et godt grunnlag for ? vurdere levevilk?rene i et land. Social Progress Index (SPI) er en global m?ling som m?ler et sett av sosiale indikatorer for de fleste land i verden, og Norge befinner seg p? 5.

08-04-2014 08:56 Deloitte AS Sammenligning av brutto nasjonalprodukt gir ikke alene et godt grunnlag for ? vurdere levevilk?rene i et land. Social Progress Index (SPI) er en global m?ling som m?ler et sett av sosiale indikatorer for de fleste land i verden, og Norge befinner seg p? 5. plass.

2014-rapporten er skrevet av Michael Porter og Scott Stern, og ble lansert i London f?r helgen. Den viser blant annet at: ? New Zealand er det landet i verden som f?r h?yest ranking p? SPI, fulgt av Sveits, Island, Nederland og Norge. Alle nordiske land ligger for ?vrig innenfor topp 10 p? listen. ? Forskjellene i sosial utvikling og fremgang mellom landene er dramatisk stor. Mens levevilk?rene er ganske gode i mange land, st?r landene i bunnen av listen foran betydelige sosiale utfordringer. ? Sosial utvikling er ikke synonymt med ?konomisk utvikling, selv om det er en viss sammenheng. Det finnes land med lavt BNP per innbygger som oppn?r overraskende stor fremgang p? sosiale indikatorer, og det finnes tilsvarende ?velst?ende? land som har lavere sosial utvikling enn land med svakere ?konomiske ressurser. Dette gjelder spesielt innen klima og milj?-relaterte omr?der, der landene med h?y ?konomisk utvikling har en tendens til ? tilby relativt sett d?rligere sosiale levevilk?r til sine innbyggere enn land med lavere ?konomisk vekst. Norge nummer fem Norge er med p? listen for aller f?rste gang i ?r, og f?r en god start. Samlet sett er Norge verdens femte beste land ? bo i m?lt etter disse indikatorene. Norge topper (sammen med flere andre) listen av land som tilbyr rent vann og gode sanit?rforhold. Vi har et sv?rt godt grunnleggende utdannelsestilbud og tilbyr norske innbyggere en h?y grad av personlig frihet, pressefrihet og religionsfrihet, samt sterke muligheter for den enkelte til ? gj?re individuelle valg. SPI viser imidlertid at Norge scorer lavt p? omr?det ?tilgang p? rimelige bosteder for alle?, hvor h?ye boligpriser anses som et hinder for sosial utvikling. SPI foresl?r ogs? at Norge burde fokusere mer p? ? ?ke tilgangen til h?yere utdannelse, vi rangeres som land nummer 15 n?r det gjelder dette punktet. SPIs rapport antyder videre at Norge kan gj?re mer for ? bidra til milj?mangfold og b?rekraftig utvikling. Her er Norge helt nede p? 28. plass, og det er f?rst og fremst h?ye utslipp av drivhusgasser som bidrar til denne plasseringen. Hva er Social Progress Index? For ? kunne utvikle levestandarden for mennesker i hele verden, m? vi kunne v?re i stand til ? m?le den p? en uavhengig m?te. En rekke studier har p?vist h?y grad av sammenheng mellom ?konomisk vekst og velstand, basert p? et sett av sosiale indikatorer i et samfunn. Til tross for dette viser ikke ?konomisk fremgang alene hvorvidt et land utvikler seg sosialt, og man b?r s?ledes ikke kun se p? utviklingen i et lands nasjonalprodukt for ? m?le hvor godt landets innbyggere har det. Dette er utgangspunktet til ?The Social Progress Imperative?, en uavhengig og ideell organisasjon som hvert ?r publiserer m?lingen ?Social Progress Index?. Form?let med m?lingen er ? forbedre livskvaliteten for mennesker, spesielt i fattige land, gjennom ? utvikle og gjennomf?re en m?ling der en rekke andre vilk?r ogs? legges til grunn. Social Progress Imperative er en idealistisk organisasjon som ?nsker ? bidra til forbedring i sosiale vilk?r i verden, gjennom ? etablere et uavhengig og n?ytralt sett m?lekriterier som beskriver levestandard mer presist enn kun gjennom ?konomisk vekst. Deloitte er strategisk partner for Social Progress Imperative. For mer informasjon: ? Se komplett ranking og les hele rapporten her. Delta p? webkonferanse med blant annet Michael Porter og Deloittes styreleder Steve Almond, tirsdag 8. april 09.30. P?melding her. Se modellen som viser sammenhengen mellom brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger og totalscore p? SPI her. Foto: Matt Berlin/Flickr Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med omtrent 200.000 ansatte i over 150 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy