?konomi

SLIK UNNG?R DU JURIDISK FERIEKLUSS I SOMMER

SLIK UNNG?R DU JURIDISK FERIEKLUSS I SOMMER
30-05-2014 09:00 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Tapte inntekter og ugunstig ferietid. Hvis du ikke kjenner loven, kan ferien fort bli noe annet enn du ?nsket

30-05-2014 09:00 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Tapte inntekter og ugunstig ferietid. Hvis du ikke kjenner loven, kan ferien fort bli noe annet enn du ?nsket deg.

Oslo, 30. mai 2014 – Tapte inntekter og ugunstig ferietid. Hvis du ikke kjenner loven, kan ferien fort bli noe annet enn du ?nsket deg. Fra 1. juni og helt frem til slutten av september er vi inne i det som ferieloven kaller hovedferieperioden. Da har alle som er i jobb rett til ? ta ut tre ukers sammenhengende ferie. Men det er ikke sikkert du f?r det akkurat som du vil, for til syvende og sist er det sjefen som bestemmer n?r du kan dra p? ferie. ? Endringer i ferieloven og stadig mer sammenblanding mellom ferie og avspasering og lovfestet ferie gj?r at mange sikkert sliter med ? orientere seg. Mange tar nok for gitt at arbeidsgiver er mer fleksibel enn det hun trenger ? v?re, sier advokat og arbeidsrettsekspert Gunn Kristin Qvarsten Olimstad i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Opplever fleksible arbeidsgivere If?lge en fersk unders?kelse gjennomf?rt av Norstat, tar halvparten av norske arbeidstakere ?rlig lengre ferier utenom de typiske ferieperiodene om sommeren, i p?sken og i julen. Men denne fleksibiliteten er egentlig ikke noe vi har rett til, selv om stadig flere av oss sannsynligvis forventer det. ? Unders?kelsen viser at sv?rt mange av oss er heldige og har arbeidsgivere som lar oss feriere n?r som helst p? ?ret. Men det trenger strengt tatt ikke v?re slik. Tidspunktet for ferieavviklingen er det nemlig sjefen som kan bestemme hvis dere ikke er enige. Og du kan dermed bli p?lagt ? ta ferie p? et annet tidspunkt enn det du selv ?nsker, sier Olimstad. F?r mer ferie enn vi har krav p? Tallene fra Norstats unders?kelse viser dessuten at en fjerdedel av oss drar p? ferie utenom de typiske ferieperiodene i tillegg til at vi er p? sommerferie, p?skeferie og juleferie. ? Dette viser f?rst og fremst at mange norske sjefer er fleksible med hensyn til n?r de ansatte avvikler ferien. Men det tyder ogs? p? at mange av oss tar ut mer ?fri? i l?pet av et ?r enn det vi har krav p? etter ferieloven og eventuell avtale om den femte ferieuken, sier Olimstad. Trenger tydelige avtaler Arbeidsrettseksperten synes b?de arbeidsgivere og arbeidstakere b?r bli flinkere til ? formalisere det som ikke dekkes av lovverket. Dette gir mer forutsigbarhet for alle parter. ? Ferieloven tar ikke h?yde for at arbeidslivet v?rt er blitt s? fleksibelt, og her er vi reelt sett prisgitt arbeidsplassens egne vurderinger. De fleste arbeidsgivere ?nsker nok ? tilrettelegge mest mulig for sine ansatte, men arbeidstakerne m? ogs? skj?nne hva de reelt sett kan forvente innenfor lovens rammer, sier Olimstad. Dette b?r du unng? Advokat Gunn Kristin Qvarsten Olimstad kommer med f?lgende r?d til de som vil unng? ? f? spolert feriedr?mmen: 1. Ikke bestill ferieturen f?r du har avtalt ferieavvikling med arbeidsgiver Tidspunktet for n?r du vil ta ferie, skal diskuteres og avtales med arbeidsgiver i god tid f?r ferien. Normalt kommer man til enighet, men dersom dere ikke blir enige, s? er det sjefen som bestemmer n?r du skal ta fri. Dersom du planlegger ? dra p? ferie p? et bestemt tidspunkt, b?r du alts? s?rge for ? inng? avtale med arbeidsgiver f?r du bestiller reisen slik at du unng?r ? komme i en situasjon hvor du har betalt for en feriereise du ikke kan dra p?. 2. Ikke se p? avspasering som det samme som ferie Mange arbeidstakere har fleksibel arbeidstid. Det vil si at du kan velge selv ? jobbe utover alminnelig arbeidstid og p? den m?ten opparbeide det som kalles plusstid/fleksitid. Denne tiden kan samles opp og senere tas ut/avspaseres som fridager. Fleksitid og avspasering er noe annet enn ferie, og det reguleres verken av ferieloven eller av annen lovgivning. Eksempelvis finnes det ingen lov som lar deg overf?re ubrukte fridager til ?ret etter, slik man kan med den ubrukte ferien. Her finnes det ulike regler og rutiner fra virksomhet til virksomhet ? ogs? i forhold til hvordan du kan hente ut denne tiden. 3. Ikke glem legeerkl?ring hvis du blir syk rett f?r eller under ferien Dersom du blir syk i ferien, kan du under visse forutsetninger kreve ? f? ferien utsatt. Reglene for utsettelse av ferie p? grunn av sykdom eller skade er forskjellige avhengig av om du blir syk eller skadet f?r ferien tar til eller under ferien. Dersom du blir syk f?r du starter ferieavviklingen, kan ferien utsettes til et senere tidspunkt. Kravet om utsettelse av ferie m? dokumenteres med legeerkl?ring og fremsettes senest siste dag f?r du skulle ha startet ferien. Blir du syk en eller flere dager i ferien, kan du fra 1. juli kreve ? f? tatt ut disse feriedagene p? et senere tidspunkt. Ogs? her m? kravet dokumenteres med legeerkl?ring og fremsettes s? snart du er tilbake p? jobb igjen. 4. Ikke beregn like mange arbeidsdagers ferie som heltidsansatte hvis du er i deltidsstilling Alle arbeidstakere har rett til en ?rlig ferie p? minst fire uker og én dag, og mange av oss har rett til fem ukers ferie etter tariffavtale eller annen avtale. Alle arbeidstakere har rett til like lang ferie, uavhengig av om de er ansatt i heltids- eller deltidsstilling, men ansatte i deltidsstilling vil ikke ha rett til like mange arbeidsdagers ferie som ansatte i heltidsstilling. Det betyr at for en ansatt som jobber mandag til fredag i 100 prosents stilling, vil fem ukers ferie utgj?re 25 arbeidsdager fri. For en ansatt som jobber mandag, onsdag og fredag i 60 prosents stilling, vil imidlertid fem ukers ferie kun utgj?re 15 arbeidsdager fri. 5. Ikke regn med at feriepengene for ?senioruken? er det samme som for den ordin?r ?ukel?nnen? Dersom du fyller 60 ?r i l?pet av 2014, har du rett til en ekstra ferieuke i ?r ? den s?kalte senioruken. Denne uken kan du avvikle n?r du ?nsker, og du trenger ikke ? ha fylt 60 ?r p? uttakstidspunktet. Men har du en ?rsl?nn p? over 511 470 kroner, vil feriepengene for senioruken ikke dekke for hele l?nnsbortfallet i denne ekstra uken. De som ikke har lyst p? dette inntektstapet, har lov til ? si nei til ? avvikle senioruken. FAKTA OM FERIELOVEN ? Ferieloven (LOV-1988-4-29-21 om ferie) ble vedtatt i 1988 og avl?ste ferieloven av 1947. ? Form?let med ferieloven er ? sikre arbeidstakere ?rlig feriefritid av en viss minstelengde og ?konomisk mulighet til ? avvikle ferien. Ferieloven regulerer ikke avtalefestet ferie (ferie utover fire uker og én dag) og avspasering av opparbeidet fleksitid. Eventuell avtalefestet ferie reguleres av den aktuelle avtale. Steenstrup Stordrange omsatte for 322 millioner i 2013 og hadde et resultat p? 110 millioner. Firmaet har 116 advokater, hvorav 42 partnere, og har kontorer i Oslo, T?nsberg, Bergen, ?lesund, Trondheim og Troms?.

A to już wiesz?  Idrettsforbundet har signert ny millionavtale

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy