Marked

Siemens inng?r historisk avtale med Eni Norge

er

Optidevs representasjon i Norge utvides for ? m?te den raskt voksende ettersp?rselen p? firmaets tjenester. Optidev har ?pnet Vestlandskontor i Bergen. Etableringen er en del av firmaets aggressive ekspansjonsstrategi og form?let er ? komme n?rmere de norske kundene og ? ?ke serviceniv?et. Optidev har siden to ?r tilbake hatt kontor p? Jessheim utenfor Oslo. Med kontor i Bergen n? ?ker firmaets kapasitet og rekkevidde. ?Vestlandet har etter Oslo-regionen den nest sterkeste veksten i Norge og det er derfor vikig ? finnes p? plass der

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy