Marked

Siemens ?pner teknologisenter i Trondheim

01-09-2011 09:00 Siemens AS I dag ?pner n?rings- og handelsminister Trond Giske d?rene til det nye teknologi- og utviklingssenteret til Siemens i Trondheim. Om lag en milliard kroner er investert i teknologi som gj?r det mulig ? flytte olje- og gassproduksjon ned til havbunnen.

I dag ?pner n?rings- og handelsminister Trond Giske d?rene til det nye teknologi- og utviklingssenteret til Siemens i Trondheim. Om lag en milliard kroner er investert i teknologi som gj?r det mulig ? flytte olje- og gassproduksjon ned til havbunnen. ?pningen av senteret markerer startskuddet for en global satsning p? undervannsteknologi, – kalt Siemens Subsea Power Grid. Hele satsningen skal styres fra Norge og Trondheim, og vil bidra til ?kt utvinningsgrad og mer energieffektiv olje- og gassproduksjon. – I over 100 ?r har Siemens bidratt til n?ringsutvikling og innovasjon i Norge. Vi snakker om bygging av vannkraft, mobilnettverk, elektrisitetsnettverk og infrastruktur som tog og t-bane. N?r Siemens velger Norge som hovedsete for en s? spennende internasjonal satsning, s? er det et klart bevis p? at vi i Norge b?de har teknologi og kompetanse for ? utvikle nyskapende produkter i det globale markedet, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens. ?kt utvinningsgrad I dag utvinner olje- og gassindustrien mindre enn halvparten av oljen vi har funnet under havbunnen. Resten av det sorte gullet ligger der fordi man ikke har teknologi som kan f? opp resten. Det nye teknologisenteret til Siemens i Trondheim skal finne en l?sning p? dette. Ved ? legge pumper og elektrisk utstyr ned p? havbunnen, s? vil utvinningsgraden ?kes. Det har stor verdi. For eksempel vil en ?kning p? ett prosentpoeng i utvinningsgraden p? norsk sokkel inneb?re 100 milliarder i ?kte oljeinntekter. – Et forsiktig anslag er at v?re Subsea-l?sninger kan gi en ?kning i utvinningsgraden p? 20 prosentpoeng. Dette betyr i s? fall 2000 milliarder i ?kte oljeinntekter p? norsk sokkel, sier divisjonsdirekt?r Are Dahl i Siemens Olje og Gass. Med oljeproduksjonsutstyr p? havbunnen, har man i fremtiden ikke lenger behov for en plattform ved overflaten, med det personell og utstyr en slik plattform krever. I stedet kan olje- og gassutvinning fjernstyres fra land, som blir en sikrere, mer effektiv og mindre kostnadskrevende produksjon. I tillegg vil man med undervannsteknologi n? frem til felt som i dag er utilgjengelig med dagens infrastruktur. Skal ha 500 nye ansatte Det nye teknologi- og utviklingssenteret tar plass i to ombygde bygg p? totalt 10.000 kvadratmeter ved Siemens i Trondheim. Den kompetanse som Siemens i Trondheim besitter og samarbeidet med utdannings- og forskningsinstitusjonene NTNU og Sintef, har v?rt viktig for at Trondheim ble valgt. – De nye fasilitetene i Trondheim er et avgj?rende steg for ? bli ledende p? utvikling av undervannsteknologi, sier Dahl. I tillegg til Trondheim, vil virksomheten ogs? ha kontorer i Stavanger, Bergen og Kongsberg. Men satsningen har ogs? et internasjonalt perspektiv, og det etableres kontorer i Rio, Singapore og Houston. Veksten skal imidlertid ikke stoppe der. – Til n? har virksomheten bidratt til ? skape 250 arbeidsplasser i Trondheim, men vi har ambisjoner om ? vokse med 500 ansatte de neste to til fem ?rene, sier Dahl. Store investeringer Siemens har investert n?rmere en milliard kroner i satsningen. Og det nylige kj?pet av de norske selskapene Bennex og Poseidon er et ledd i arbeidet med ? bli verdensledende p? dette omr?det. – Vi skal i praksis lage en slags kraft- og produksjonsstasjon nede p? havbunnen. For ? operere slikt avansert elektrisk utstyr p? havdyp ned til 3000 meter, trenger vi mange kloke hoder og smart teknologi. Det har vi i Trondheim, og derfor har jeg stor tro p? at vi lykkes, sier Dahl. Les mer p?: www.siemens.no/presse Bilder finnes p?: https://www.nwe.siemens.com/norway/internet/no/omsiemens/ledelse/Pages/ledelsen.aspx For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Jahr, informasjonssjef Mob: +47 95226088 Om Siemens Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen p? 76 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 405.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2200 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy