Marked

SendRegning har valgt EDB ErgoGroup som formidler av elektroniske fakturaer til det offentlige.

er

Fra 1. juli neste ?r skal alle fakturaer til statlige og kommunale virksomheter v?re elektroniske og sendes i det nye standardformatet EHF XML. Avtalen mellom SendRegning og EDB ErgoGroup inneb?rer at de flere enn 30 000 brukerne av SendRegnings faktural?sning kan sende elektroniske fakturaer gjennom EDB ErgoGroups formidlingssentral eC Trade

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy