?konomi

Seks av ti vil ha 70 prosent eller mer

05-08-2014 09:08 KLP Nordmenn har skyh?ye forventninger til fremtidig pensjon. 61 prosent mener de b?r ha 70 prosent av sluttl?nn eller mer for ? ha en god

05-08-2014 09:08 KLP Nordmenn har skyh?ye forventninger til fremtidig pensjon. 61 prosent mener de b?r ha 70 prosent av sluttl?nn eller mer for ? ha en god pensjonstilv?relse.

Nordmenn har skyh?ye forventninger til fremtidig pensjon. 61 prosent mener de b?r ha 70 prosent av sluttl?nn eller mer for ? ha en god pensjonstilv?relse. Men bare fire av ti sparer til pensjon utover pensjonsordningen de har gjennom jobben. – N?r vi lever lenger skal alderspensjon fordeles over flere ?r som gj?r at alle m? forberede seg p? ? st? lenger i jobb hvis forventningene om pensjonsniv? skal innfris. Det er bare dagens pensjonister eller de som g?r av med pensjon de n?rmeste ?rene som kan ha realistiske forventinger om pensjonsniv? p? 70 prosent eller mer uten ? st? lenger i jobb, sier Morten Gjelstad, direkt?r for N?ringspolitikk og analyse i KLP. Blant ansatte i privat sektor er det 62 prosent som mener at 70 prosent eller mer av sluttl?nn m? til for ? ha en god pensjonstilv?relse, mens andelen blant offentlig ansatte er 73 prosent. Blant de som ikke er i arbeid er andelen 52 prosent. Det viser en unders?kelse Opinion har utf?rt for KLP. Form?let med den nye pensjonsreformen er ? f? folk til ? st? lenger i arbeid og f? et b?rekraftig pensjonssystem. ? Hvis vi l?fter blikket s? er det en god ting at vi lever lenger. Det er naturlig at vi bruker den ?kte levetiden dels p? arbeid og dels p? flere ?r som pensjonist, sier Gjelstad. Blant menn er det 57 prosent som mener 70 prosent eller mer av sluttl?nn skal til for en god pensjonstilv?relse, mens det blant kvinner er 64 prosent som mener det samme. – Pensjonsreformen gj?r at vi m? forberede oss p? ? jobbe lenger enn i dag for ? f? samme pensjonsniv? eller spare ekstra i form av egen privat pensjonssparing for ? opprettholde pensjonsniv?et. Eksempelvis m? en person f?dt i 1983 jobbe fire ?r lenger enn en person f?dt i 1949 for ? kompensere for levealdersjustering som inntreffer fra 67 ?r i offentlig tjenestepensjon, sier Morten Gjelstad. Unge voksne m? v?kne Andelen som mener det er n?dvendig med minst 70 prosent av sluttl?nn for ? ha en god pensjonstilv?relse, er st?rst i gruppen 40 til 49 ?r. Her svarer 72 prosent at de ?nsker 70 prosent eller mer. – Unge voksne b?r v?kne slik at de kan gj?re noen grep for ? f? den pensjons?konomien de ?nsker seg som alderspensjonist. For de yngste aldersgruppene er noe av det aller viktigste ? sjekke om de har dekning for uf?rhet hvis de skulle v?re s? uheldig ? bli rammet av alvorlig sykdom, sier Gjelstad. En stor forskjell mellom offentlig og privat sektor er andelen som har dekning ved uf?rhet. Alle offentlige ansatte har uf?repensjon som del av tjenestepensjon, mens i privat sektor er det under halvparten av arbeidstakerne som har dekning ved uf?rhet utover folketrygden. Dette b?r du sjekke Du kan sjekke hva du f?r i pensjon fra folketrygden og arbeidsgiver p? nav.no/pensjon, norskpensjon.no og hos din pensjonsleverand?r. Nettsidene har pensjonskalkulatorer, som gir deg god oversikt over din fremtidige pensjon basert p? din opptjening. Du logger deg enkelt inn med BankID eller MinID. For mer informasjon, kontakt: Morten Gjelstad, direkt?r N?ringspolitikk og analyse i KLP Tlf 91813447 eller e-post: [email protected] Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy