Marked

Salg av Hjelp24 gjennomf?rt

er

Vi viser til b?rsmelding av 29.juni 2011. Gjensidiges salg av Hjelp24 AS til fond forvaltet av Herkules Capital er i dag gjennomf?rt i henhold til avtale mellom partene. Administrerende direkt?r i Hjelp24

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy