Marked

ROGG – endret rating fra Fitch

er

Fitch Ratings har den 25. mars 2011 publisert vedlagte oppdatering av SpareBank 1 SR-Bank sine kredittratinger. Kontaktpersoner: Inge Reinertsen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy