Marked

RETTET EMISJON GJENNOMF?RT

er

Det vises til b?rsmelding 12. september 2011 vedr?rende en planlagt rettet emisjon i DOF ASA (?DOF?). Den 12. september 2011 gjennomf?rte DOF en rettet emisjon gjennom en plassering av totalt 20 millioner aksjer. Tegningskursen i emisjonen ble satt til NOK 30 per aksje

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy