?konomi

Rekordresultat fra Deloitte

26-09-2014 10:25 Deloitte AS Deloitte har lagt frem resultater for regnskaps?ret 2014. Deloitte omsatte for 34,2 mrdUSD. Ettersp?rselen etter Deloittes tjenester er ?kende i alle tjenesteomr?der og alle regioner. Deloitte Norge er at av landene i Deloitte som vokser aller raskest, med en omsetningsvekst p? ca 10 %, til 1,59 mrd

26-09-2014 10:25 Deloitte AS Deloitte har lagt frem resultater for regnskaps?ret 2014. Deloitte omsatte for 34,2 mrdUSD. Ettersp?rselen etter Deloittes tjenester er ?kende i alle tjenesteomr?der og alle regioner. Deloitte Norge er at av landene i Deloitte som vokser aller raskest, med en omsetningsvekst p? ca 10 %, til 1,59 mrd NOK.

Deloitte har lagt frem resultater for regnskaps?ret 2014. Deloitte omsatte for 34,2 mrdUSD. Ettersp?rselen etter Deloittes tjenester er ?kende i alle tjenesteomr?der og alle regioner. Deloitte Norge er at av landene i Deloitte som vokser aller raskest, med en omsetningsvekst p? ca 10 %, til 1,59 mrd NOK. Deloitte er verdens st?rste leverand?r av profesjonelle tjenester. I regnskaps?ret 2014 vokste organisasjonen videre, og teller n? ca. 210.000 medarbeidere i mer enn 150 land. Deloitte opplever ?kende ettersp?rsel innen alle tjenesteomr?der. Veksten er sterkest innen konsulentvirksomheten, som vokste med mer enn 10% i fjor. Tax & Legal (advokatvirksomheten) vokste med ca. 8 %, og ogs? revisjonsvirksomheten opplevde en global vekst p? ca. 2,5 % (alle prosenter i lokal valuta). – Vi er inne i en tid med betydelige endringer i mange bransjer og innen offentlig sektor, og det er behov for dyktige r?dgivere som forst?r utviklingen og kommer med gode innspill. V?r vekst bekrefter at v?re tjenester, kompetanse og erfaring er h?yt etterspurt og viser at vi er i stand til ? v?re i forkant og er relevante for v?re oppdragsgivere. Da kommer en solid vekst og gode resultater som en konsekvens, sier Aase Aamdal Lundgaard, partner og daglig leder for Deloitte i Norge. For mer informasjon, se den globale pressemeldingen: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/fy14-global-revenue-announcement.html Eller kontakt Aase Aamdal Lundgaard, daglig leder Deloitte Norge p? [email protected] Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med omtrent 200.000 ansatte i over 150 land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy