?konomi

Reiselivsn?ringen tror p? en bedre sommer

05-06-2014 11:00 Innovasjon Norge Reiseliv Optimismen er tilbake i reiselivsn?ringen, viser Innovasjon Norges turistbarometer. Over halvparten av de spurte tror at ?rets sommersesong blir bedre enn i fjor, som endte med to prosent nedgang i antall hotellgjested?gn. 36 prosent tror sommerens resultat blir likt som i

05-06-2014 11:00 Innovasjon Norge Reiseliv Optimismen er tilbake i reiselivsn?ringen, viser Innovasjon Norges turistbarometer. Over halvparten av de spurte tror at ?rets sommersesong blir bedre enn i fjor, som endte med to prosent nedgang i antall hotellgjested?gn. 36 prosent tror sommerens resultat blir likt som i fjor.

Optimismen er tilbake i reiselivsn?ringen, viser Innovasjon Norges turistbarometer. Over halvparten av de spurte tror at ?rets sommersesong blir bedre enn i fjor, som endte med to prosent nedgang i antall hotellgjested?gn. 36 prosent tror sommerens resultat blir likt som i fjor. Svarene kommer fra et ekspertpanel av representanter satt sammen fra reiselivsn?ringen i inn -og utland. Forventningene til kommende sesong gj?res p? bakgrunn av den foreg?ende. Resultatet fra ?rets sommerprognose er mer positiv enn de to siste. Reiselivsdirekt?r i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin, h?per dette er et tegn p? at den negative trenden i ferie- og fritidstrafikken til Norge n? snur, selv om flere usikkerhetsmomenter kan bli avgj?rende. – Til tross for en god ?kning i vinterturismen og spesielt Nordlysturismen, ligger volumet for ferie- og fritidstrafikken til Norge i sommerm?nedene (mai- august). Det er derfor avgj?rende at vi i ?r f?r en positiv utvikling i flere av v?re prioriterte markeder for at ?rets sommer skal g? i pluss, sier Per-Arne Tuftin. Svak krone, men fortsatt dyrt En svakere kronekurs er et godt utgangspunkt for sommeren, men Norge har et h?yt kostnadsniv? og det norske prisniv?et er langt h?yere enn v?re naboland og andre konkurrerende destinasjoner. Samtidig sier turister i Norge at pris ikke st?r i forhold til kvalitet. – Norge er et h?ykostland og vi blir stadig dyrere sammenlignet med v?re konkurrenter, samtidig som vi konkurrerer i marked med mer kvalitetsbevisste og reisevante turister. Det er helt avgj?rende at vi leverer produkter som rettferdiggj?r det h?ye prisniv?et i Norge dersom vi skal klare ? konkurrere om fremtidens betalingsvillige turister. Vi har et fantastisk naturlig utgangspunkt men vi m? fylle naturen med gode og kommersielle totalopplevelser som gj?r dem verdt prisen det koster ? feriere i Norge, sier Tuftin. Tyskland og Nederland er sommerens joker Antall utenlandske overnattinger ved kommersielle overnattingssteder er enda ikke tilbake p? samme niv? som f?r finanskrisen. Etter en nedgang i antall kommersielle gjested?gn i flere av Innovasjon Norges satsingsomr?der, samt en negativ utvikling i volummarkedene, Tyskland og Nederland, er man avhengig av en vekst fra disse landene dersom sommeren skal g? i pluss fra utlandet. I f?lge turistbarometeret er optimismen h?y i ?r fra b?de Tyskland og Nederland, hvor 57 prosent av de tyske -og 72 prosent av de nederlandske respondentene tror p? en bedre sommersesong, sammenlignet med henholdsvis 20 og 38 prosent i fjor. Det er ogs? en ?kt optimisme blant de amerikanske respondentene. Optimismen er noe lavere fra v?re naboland Danmark og Sverige, og mye tyder p? ?kningen fra Russland vil avta i ?r grunnet urolighetene i Ukraina. Samtidig som de tradisjonelle volummarkedene er viktige for Norge, kommer turistene i Norge fra en stadig st?rre del a verden. Kina, Russland og Brasil st?r n? for halvparten av det ?kte forbruket p? verdensbasis. Vil ha de norske feriepengene Nordmenn p? ferie i eget land er avgj?rende for den norske turistsommeren og innenlandstrafikken har bidratt til en ?kning i kommersielle gjested?gn p? fire prosent i perioden 2006-2012. Fint sommerv?r i fjor, og noe dyrere utenlandsferier kan bidra til at flere nordmenn velger ? feriere hjemme i ?r. Denne sommeren ?nsker reiselivsdirekt?ren ? kapre en st?rre del av det gener?se norske feriebudsjettet. Nordmenns forbruk p? ferie- og fritidsreiser gikk opp med 27 prosent i 2013, noe som tilsvarer 25 milliarder kroner mer i feriepotten. Av disse ekstra feriemidlene, ble kun 9 milliarder brukt i Norge, mens vi la igjen nesten dobbelt s? mye, 16 milliarder kroner, p? utenlandsferier i 2013 sammenlignet med 2012. Totalt brukte nordmenn 86,9 milliarder kroner p? ferie- og fritidsreiser i utlandet i 2013. Stor reiselyst, god norsk ?konomi i kombinasjon med en stor betalingsvillighet, har gjort nordmenn til en attraktiv m?lgruppe for utenlandske turistdestinasjoner – Nordmenn har rause feriebudsjetter og vi ser at ferie og fritidsforbruket har hatt en jevn ?kning, men siden 2008 var det f?rst i fjor at noe av denne ?kningen kom Norge til gode. Det har lenge v?rt et stort gap mellom forbruket p? ferien i Norge sammenlignet med forbruket i utlandet. I 2013 ble 73 prosent av feriebudsjettet brukt i utlandet. Dette m?nsteret ?nsker vi ? endre i ?r, sier Tuftin. I f?lge UNWTO ligger Norge n? som nummer 11 p? listen over land som har hatt st?rst forbruksvekst mellom 2006-2013. ?verst p? listen ligger land som Kina, Russland og Brasil. – Det er synd ? se at vi ikke klarer ? f? nordmenn til ? legge igjen mer av feriebudsjettet i eget land. Det positive er at nordmenn ferierte mer i eget land i fjor, n? m? vi bare overbevise nordmenn om ? legge igjen en st?rre del av feriebudsjettet i Norge, avslutter Tuftin. Fakta om turistbarometeret: Dette er den 23. gang Turistbarometeret gjennomf?res. Unders?kelsen gjennomf?res to ganger i ?ret, f?r sommer- og vintersesongen. Hensikten er ? gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt p? land og bransjer. Forventningene til kommende sesong gj?res p? bakgrunn av foreg?ende sesong. Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsn?ringen i inn- og utland. Disse representerer turoperat?rer, innkommende operat?rer, overnattingsbedrifter, transport?rer, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder. Et elektronisk sp?rreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 14. april -20. mai 2014. 148 deltok i unders?kelsen. Vedlagte filer PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy