Marked

Q1 resultat sterkt p?virket av h?ye drivstoffpriser

er

H?y oljepris ga Norwegian en ekstraregning p? vel 140 millioner kroner i f?rste kvartal. Den h?ye oljeprisen bidro sterkt til et nettoresultat etter skatt p? ? 293 millioner kroner. Samtidig fraktet Norwegian 3

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy