Marked

Q-FREE ASA – RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2010

er

?Resultatet for kvartalet er sterkt preget av kontraktendringene i Slovakia og i s? m?te er dette et ekstraordin?rt kvartal?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy