Finans

Posten satser p? netthandel og digital post

14-02-2014 09:56 Posten Norge Posten Norge leverte et godt resultat for 2013 og brevene kom raskere frem enn ?ret f?r. Konsernet er i kontinuerlig omstilling for ? m?te en mer digital fremtid og satser innen netthandel og digital post.

Posten Norge leverte et godt resultat for 2013 og brevene kom raskere frem enn ?ret f?r. Konsernet er i kontinuerlig omstilling for ? m?te en mer digital fremtid og satser innen netthandel og digital post. Forel?pige tall for 2013 viser at Posten Norge fikk et driftsresultat f?r engangseffekter og nedskrivinger p? 1 125 millioner kroner. Det er 9 millioner kroner bedre enn ?ret f?r. – 2013 er det sjette ?ret p? rad med bedring i v?rt underliggende resultat. ?rsaken er kostnadsreduksjoner og at vi lykkes bra i markedet, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. God fart Driftsinntektene i 2013 var totalt 23 553 millioner kroner, som er 626 millioner kroner, eller 2,7 prosent, h?yere enn ?ret f?r. I fjerde kvartal isolert sett ?kte inntektene med 5 prosent. For postsegmentet skyldes omsetnings?kningen etterbetaling av statlig kj?p i 2012 og noe pris?kning p? brevtjenestene. I logistikksegmentet bidro ?kt netthandel, sammen med oppkj?p og h?y aktivitet innen Offshore og Energy, til omsetningsvekst. Veksten i fjerde kvartal og god kontraktinngang p? slutten av fjor?ret gir oss god fart inn i 2014, sier konsernsjefen. Satser p? digital post Utviklingen g?r fra fysiske til digitale brev. Adressert post hadde en nedgang p? 5,7 prosent i 2013, mens uadressert post falt 7,3 prosent. Samtidig har n?r 300.000 nordmenn allerede ?pnet sin digitale postkasse, Digipost, hos Posten. I 2013 ble det sendt 3 millioner brev i Digipost. – For f?rste gang kan vi rapportere om distribusjon av digitale brev. Vi har en digital postl?sning som fungerer godt i Norge. Her kan brukerne motta og arkivere all digital post i en postkasse, sier konsernsjef Mejdell. Han mener Posten med sine over 350 ?rs erfaring og h?y tillit i befolkningen har de beste forutsetninger for ? levere posten ogs? i fremtiden ? enten digitalt eller fysisk. Posten Norge oppn?dde i 2013 bedre leveringskvalitet enn p? flere ?r. Med 86 prosent av A-post fremme over natt er leveringskvaliteten godt over konsesjonskravet. Vellykkede omstillinger Posten har lykkes med store omstillinger ved ? gjennomf?re endringer i tide. I 2014 sluttf?res omlegging til 170 nye Post i butikk. Ved utgangen av 2013 var 79 postkontor erstattet med 91 post i butikk. – Med 170 nye Post i Butikk f?r kundene et bedre tilbud. ?pningstidene utvides for v?re kunder med ca. 1.000 timer per dag, forteller Mejdell. Bemanningen i konsernet ble redusert med 366 ?rsverk i 2013. De fleste stillingene var knyttet til omleggingen av postkontor i morselskapet. Nye rammebetingelser Posten forbereder seg p? endinger i rammebetingelsene. Det handler b?de om ? fjerne distribusjon av brev p? l?rdager og at Norge ?pner opp for konkurranse p? brev under 50 gram. Begge deler krever endringer i postloven. Regjeringen har varslet at ny postlov kommer p? h?ring i v?r. Det betyr at Stortinget tidligst kan behandle lovforslaget i h?stsesjonen. – Posten er i kontinuerlig omstilling og vi tilpasser oss endrede brukerbehov, ?kt konkurranse og nye rammebetingelser. Her har vi gode erfaringer og vet at n?r vi bruker tid og involverer de ansatte i prosessene, finner vi gode l?sninger, sier konsernsjef Dag Mejdell. F?rre syke Posten har over lang tid satset systematisk p? helsefremmende arbeid. Ogs? i 2013 gikk sykefrav?ret ned. Sykefrav?ret ble redusert med 0,3 prosentpoeng til 6,6 prosent. Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse. Vedlagte filer Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy