Marked

PLANLAGT RETTET EMISJON

er

DOF ASA (?DOF?) har engasjert Pareto Securities AS og Nordea Markets (?Tilretteleggerne?) med hensyn til ? gjennomf?re en planlagt rettet emisjon med et brutto emisjonsproveny p? NOK 600 millioner ved utstedelse av opp til 20 millioner nye aksjer. Tegningskursen vil bli bestemt gjennom en book-building prosess med et prisintervall p? NOK 30.00?35.00 per aksje. Emisjonen er fulltegnet av visse av selskapets st?rste aksjon?rer p? en tegningskurs p? NOK 30 per aksje. Provenyet fra den planlagte rettede emisjonen vil bli brukt til ? vokse subsea-organisasjonen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy