Finans

Pensjon fra 62 uaktuelt for 1 av 2 kvinner

25-11-2013 08:25 Storebrand Halvparten av alle kvinner som st?r foran valget om de vil ta ut alderspensjon fra 62 ?r har ikke noe reelt valg. De har nemlig for lav pensjonsopptjening i folketrygden. ? Her er det mange som blir skuffet n?r de n?rmer seg pensjonsalderen, sier pensjons?konomen i

25-11-2013 08:25 Storebrand Halvparten av alle kvinner som st?r foran valget om de vil ta ut alderspensjon fra 62 ?r har ikke noe reelt valg. De har nemlig for lav pensjonsopptjening i folketrygden. ? Her er det mange som blir skuffet n?r de n?rmer seg pensjonsalderen, sier pensjons?konomen i Storebrand.

Halvparten av alle kvinner som st?r foran valget om de vil ta ut alderspensjon fra 62 ?r har ikke noe reelt valg. De har nemlig for lav pensjonsopptjening i folketrygden. ? Her er det mange som blir skuffet n?r de n?rmer seg pensjonsalderen, sier pensjons?konomen i Storebrand. Da pensjonsreformen ble innf?rt i januar 2011 fikk folk flest inntrykk av at alle n? fikk muligheten til ? ta ut pensjon fra fylte 62 ?r. Det er galt. 5 av 10 kvinner og 1 av 10 menn kan ikke ta ut full alderspensjon fra folketrygden ved 62 ?r, if?lge tall fra NAV. Det er nemlig et krav til uttak at den pensjonen du vil f? fra folketrygden n?r du fyller 67 ?r minst m? tilsvare minstepensjon. Regelen er innf?rt for at alle skal v?re sikret et minste inntektsniv? i alderdommen. Fra fylte 67 ?r kan du ta ut alderspensjon uten krav til pensjonsopptjening. ? Det er overraskende mange som ikke oppfyller kravet, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand. Viktig ? spare selv ? Dette viser viktigheten av ? sette seg inn i sin egen pensjonsordning. Heldigvis er det god hjelp ? f?, ikke minst p? nettsiden nav.no/pensjon og fra pensjonsleverand?rene. N?r s?pass mange ikke en gang oppfyller kravene til minstepensjon, sier det seg selv at pensjonsplanlegging og sparing m? bli en folkesport, sier pensjons?konomen. Han understreker at flere kan ta ut full pensjon fra folketrygden dersom man venter med uttak til man blir 63, 64 ?r eller 65. En del av de som ikke kan ta ut full pensjon kan dessuten ta ut delvis pensjon fra 62. Uttak av AFP i offentlig sektor og tjenestepensjon i privat sektor har mer fleksible regler, s? flere kan ta ut disse pensjonene enn alderspensjon fra folketrygden. Store forskjeller Nesten dobbelt s? mange menn som kvinner kan ta ut alderspensjon f?r 67 ?r. Forskjellen henger sammen med at menn gjennomg?ende har h?yere l?nn og flere ?r i arbeidslivet, samt at flere kvinner enn menn mottar uf?repensjon. For ? kunne ta ut full pensjon fra 62 ?r m? du i dag ha en inntekt p? ca 400.000 kroner eller mer. Har du rett p? AFP i privat sektor er inntektskravet vesentlig lavere: litt over 300.000 kroner. Det skyldes at AFP teller med i beregningen. ? Tidligpensjon er i stor grad en mulighet for h?ytl?nte og ikke for alle, mener pensjons?konomen i Storebrand. Flere kombinerer jobb og pensjon Pensjonsreformen, som ble innf?rt i 2011, gj?r det mulig ? kombinere arbeid og pensjon. Det betyr at du kan ta ut pensjon og likevel fortsette ? jobbe fulltid eller deltid. Denne fleksibiliteten, samt at det har blitt mer l?nnsomt ? jobbe lengre, har medf?rt at arbeidslysten blant eldre er ?kende. If?lge NAV er det 9.000 flere sysselsatte i alderen 62 til 66 ?r i 2012 enn i 2010. En fersk unders?kelse viser at den viktigste grunnen til at arbeidstakere mellom 62 og 66 ?r velger ? kombinere jobb og pensjon er for ? nyte godt av pensjonen mens de enn? har god helse. P? plass nummer to kommer ?nske om ? disponere pengene selv. P? tredjeplass kommer at de anser det som ?konomisk l?nnsomt ? ta ut pensjonen tidlig. ? Jeg forst?r at mange anser det som en fordel ? f? ut pensjonen tidlig, mens de enn? ha god helse. Men uttaksreglene for alderspensjon er n?ytrale, s? dersom du lever s? lenge som forventet skal du komme likt ut ?konomisk uansett n?r du begynner pensjonsuttaket, avslutter Dyre Haug. Fakta: Om uttak av fra folketrygden, tjenestepensjon og AFP Offentlig sektor: I offentlig sektor er det 45 prosent av kvinnene som kan ta ut full alderspensjon fra folketrygden fra 62. Men langt flere har anledning til ? ta ut AFP fra 62 ?r, selv om de ikke har rett til ? ta ut alderspensjon fra folketrygden. AFP-utbetalingen er imidlertid normalt vesentlig mindre enn alderspensjonen fra folketrygden. Privat sektor: I privat sektor kan 53 prosent av kvinnene ta ut full alderspensjon fra folketrygden fra 62. Alle i privat sektor kan imidlertid ta ut tjenestepensjon fra 62 ?r, uansett opptjening og inntekt. Men utbetalingen fra tjenestepensjonen er normalt vesentlig mindre enn alderspensjonen fra folketrygden. N?r det gjelder uttak av AFP i privat sektor, er det et krav at du m? kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden. Kilde: Storebrand, NAV og Fellesordningen for AFP. Tabell: Anslag for andel av 62-?ringene i 2014 som oppfyller vilk?rene for uttak av 100 prosent alderspensjon UttaksalderKvinner i privat sektor*Kvinner i offentlig sektorMenn i privat sektor*Menn i offentlig sektor 6253 %45 %93 %92 % 6360 %56 %94 %95 % 6471 %66 %95 %97 % 6579 %75 %96 %97 % 6684 %83 %97 %98 % 67100 %100 %100 %100 % * inklusive selvstendig n?ringsdrivende. Kilde: NAV Om Storebrand Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

A to już wiesz?  Ikke la kulda ?delegge vannr?rene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy