Marked

Passering av syklist vanskeligst for bilistene

Passering av syklist vanskeligst for bilistene
07-09-2012 09:08 If Skadeforsikring 12 syklister ble drept i trafikken fjor. En ny unders?kelse viser at fire av ti bilister sier de er usikre p? hvordan de skal forholde seg til syklister. ? Manglende kunnskap og usikkerhet om regler mellom bilister og syklister er utbredt og urovekkende, mener Informasjonsdirekt?r Jack Frostad i If

07-09-2012 09:08 If Skadeforsikring 12 syklister ble drept i trafikken fjor. En ny unders?kelse viser at fire av ti bilister sier de er usikre p? hvordan de skal forholde seg til syklister. ? Manglende kunnskap og usikkerhet om regler mellom bilister og syklister er utbredt og urovekkende, mener Informasjonsdirekt?r Jack Frostad i If Skadeforsikring.

12 syklister ble drept i trafikken fjor. En ny unders?kelse viser at fire av ti bilister sier de er usikre p? hvordan de skal forholde seg til syklister. ? Manglende kunnskap og usikkerhet om regler mellom bilister og syklister er utbredt og urovekkende, mener Informasjonsdirekt?r Jack Frostad i If Skadeforsikring. Hver annen bilist (48%) har opplevd farlige situasjoner med syklister. Passering av syklist i samme kj?reretning oppleves vanskeligst for bilistene, viser en YouGov-unders?kelse for If Skadeforsikring. 21 prosent av bilistene sier at de opplever situasjoner med syklist i kryss som vanskeligst. St?rst generell usikkerhet i forhold til syklister er det blant bilister i aldersgruppen 18-34 ?r (54%), mens 32% av bilistene over 55?r sier de er f?ler usikkerhet i forhold til syklister. Her kan du lese hele tabellen fra unders?kelsen. – B?de blant syklister og bilister er det et stort behov for bevisstgj?ring p? trafikkreglene der de to trafikkgruppene omg?s hverandre. Det gjelder spesielt vikeplikt og situasjoner i kryss. Ut over bedre regelkunnskap, kan konfliktniv?et mellom bilister og syklister reduseres gjennom holdningsendringer, respekt og erfaring, sier Jack Frostad. Ulykkesstatistikken viser at 4 av 10 rapporterte sykkelulykker med personskade skjer i kategorien ?kryssende kj?reretning?. I 2011 fikk SSB innrapportert i alt 527 sykkelulykker med personskade. Det antas ? v?re stor underrapportering av sykkelulykker. Antall drepte i trafikken er synkende, men likevel ?kte antall drepte syklister med 5 til 12 drepte i 2011. Regionale forskjeller 58% av bilistene i hovedstadsomr?det sier at det ofte eller av og til oppst?r situasjoner hvor de er usikre p? hvordan de skal forholde seg til syklister. Tilsvarende andel p? landet er 32%. I Oslo-omr?det – i motsetning til landet ellers – er bilistene mest usikre n?r syklisten passerer bilisten ?p? innsiden? (bilens h?yre side). 53 prosent av bilistene sier dette er de vanskeligste situasjonene. N?r det gjelder frykt for situasjoner med syklister i kryss, er bilistene p? S?rlandet og i Oslo/Akershus mest engstelige. Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 900. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

A to już wiesz?  Badger Explorer ASA - ?kning av selskapets aksjekapital

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy