Marked

Overlevering av Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

er

Fredag 27. mai kl 10.00 mottar finansminister Sigbj?rn Johnsen Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning. Leder av Banklovkommisjonen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy