Marked

Ny unders?kelse: Tror p? boliginvestering

06-01-2012 12:00 GARANTI Eiendomsmegling En fersk befolkningsunders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at to av tre personer mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Over halvparten tror at prisene p? boligeiendom vil stige i l?pet av det neste

06-01-2012 12:00 GARANTI Eiendomsmegling En fersk befolkningsunders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at to av tre personer mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Over halvparten tror at prisene p? boligeiendom vil stige i l?pet av det neste ?ret.

En fersk befolkningsunders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at to av tre personer mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Over halvparten tror at prisene p? boligeiendom vil stige i l?pet av det neste ?ret. I unders?kelsen som er foretatt blant et utvalg p? 1900 personer i Norge holder 67 prosent en knapp p? bolig som den beste langsiktige investeringen, mens 16 prosent sier det samme om bankinnskudd. 5 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen. Andelen som mener bolig er den beste investeringen har holdt seg stabil det siste ?ret. I en tilsvarende unders?kelse fra i v?r mente like mange som n? at bolig er den beste investeringen, mens 65 prosent mente det samme for ett ?r siden. – Folk mener at bolig er en god investering, og denne oppfatningen holder seg over tid. Boligprisene har steget med n?rmere 10 prosent i ?ret gjennom de siste 10 ?rene, og selv med den ?konomiske uroen vi ser i Europa for tiden kommer boligprisene sannsynligvis til ? fortsette ? stige fremover, spesielt i byene. Bolig er en n?dvendighet for de fleste, og investering i bolig gir ogs? god avkastning, sier Stein Drogseth, administrerende direkt?r i GARANTI Eiendomsmegling. Unders?kelsen viser ogs? at 53 prosent tror at prisene p? boligeiendom vil ?ke de neste 12 m?nedene, mot 55 prosent p? unders?kelsen fra i v?r, og 62 prosent for ett ?r siden. 10 prosent tror prisene vil falle, 28 prosent tror prisene vil v?re uendret, og 8 prosent er usikre. I tillegg mener 40 prosent at det n? er et godt tidspunkt ?konomisk sett for folk flest ? investere i bolig, mens 23 prosent mener det motsatte. Dette er nesten identisk sammenlignet med den forrige unders?kelsen, men noe lavere enn for ett ?r siden da 52 prosent mente det var et godt tidspunkt ? investere i bolig. – Sett i lys av stigende boligpriser, lave renter, lav arbeidsledighet og at norsk ?konomi generelt er sunn til tross for det som skjer i Europa, er det ikke overraskende at mange mener at det n? er et gunstig tidspunkt for ? kj?pe bolig. Samtidig er folk v?kne og f?r med seg det som skjer utenfor Norge, og dette har kanskje bidratt til en noe st?rre usikkerhet, sier Drogseth. Bel?ningsgraden synker I unders?kelsen oppgir 8 prosent av Norges befolkning at de har et boligl?n som utgj?r mer enn 80 prosent av verdien p? boligen. Blant de som typisk er i etableringsfasen (de mellom 30 og 39 ?r) er andelen 16 prosent. I de tilsvarende unders?kelsene fra i v?r og for ett ?r siden var andelene i hele befolkningen henholdsvis 9 og 12 prosent, og blant de i etableringsfasen var andelene henholdsvis 20 og 23 prosent. I tillegg oppgir 30 prosent av hele befolkningen at de ikke har boligl?n. Dette er en oppgang fra 27 prosent sammenlignet med ett ?r siden, og er like mange som i v?r. – Tallene vitner om en sunn ?konomi hos boligeiere. Bel?ningsgraden blant de som har boligl?n er lav, og trenden det siste ?ret er at bel?ningsgraden synker. Folk er flinke til ? betale ned p? l?n, samtidig som stigende priser gir lavere bel?ningsgrad. Prisstatistikk fra GARANTI viser at prisene p? borettslagsboliger har steget med 9,1 prosent i 2011. Tall fra EFF og NEF viser at prisene p? boliger formidlet gjennom Finn.no har steget med 8,5 prosent i samme periode. Unders?kelsen er gjennomf?rt av Perduco i november/desember 2011 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen. For ytterligere informasjon: Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005 Om GARANTI Eiendomsmegling: GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har n? 30 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 200 boliger i 2011. Se ogs? www.garanti.no Vedlagte filer PDF-dokument Word-dokument

A to już wiesz?  Norwegian sikrer finansiering av nye fly

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy