Marked

NY REKORD FOR GULLPRISEN F?R OBAMA-TALE

er

Gullprisen steg til sitt h?yeste niv? noensinne tidlig i uken

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy