Marked

Ny ordre p? komponenter til PC/ Mediakontrollersegmentet p? MUSD 2,1 (MNOK 11,6)

er

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre p? komponenter til PC/Mediakontrollersegmentet til en samlet verdi av MUSD 2

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy