Marked

NPRO: Endelig avtale om salg av Middelthuns gate 17 inng?tt

er

Med henvisning til b?rsmelding datert 7. november 2011 vedr?rende forel?pig avtale om salg av Middelthuns gate 17 i Oslo meldes det med dette om at samtlige forbehold er hevet og bindende kj?pekontrakt signert av partene. Brutto eiendomsverdi er NOK 700 millioner. Kj?per er et selskap eiet 50/50 av Veidekke Eiendom og OBOS. Overdragelse av eiendommen vil finne sted medio mars 2012. Leieinntekter p? eiendommen tilfaller kj?per fra og med ultimo januar 2012. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. For ytterligere informasjon

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy