Marked

Norske bedrifter ikke forberedt p? hackere

04-10-2012 15:14 If Skadeforsikring De siste dagene har svenske bedrifter og myndigheter v?rt utsatt for alvorlige hackerangrep. En ny unders?kelse viser at store, norske bedrifter er d?rlig forberedt p? lignende

04-10-2012 15:14 If Skadeforsikring De siste dagene har svenske bedrifter og myndigheter v?rt utsatt for alvorlige hackerangrep. En ny unders?kelse viser at store, norske bedrifter er d?rlig forberedt p? lignende angrep.

Foto: Jonathan Lim Yong Hian De siste dagene har svenske bedrifter og myndigheter v?rt utsatt for alvorlige hackerangrep. En ny unders?kelse viser at store, norske bedrifter er d?rlig forberedt p? lignende angrep. Nettsidene til den svenske regjeringen, Swedbank og sentralbanken er blant dem som er rammet. Hvis Norge skulle bli utsatt for det samme n?, er det mye som tyder p? at vi har et problem. Senest i sommer ble norske bedrifter utsatt for systematiske hackerangrep, bare i mindre omfang enn det Sverige n? opplever. En unders?kelse utf?rt for If Skadeforsikring viser at s? mange som halvparten av bedriftene har v?rt utsatt for IT-innbrudd det siste ?ret. – Hvor store problemer dette har f?rt med seg for bedriftene, sier unders?kelsen ikke. Men omfanget er s? stort at det er alarmerende, sier Jon Berge, informasjonssjef hos If Skadeforsikring. D?rlig kriseberedskap Unders?kelsen er tatt opp blant 100 norske, b?rsnoterte selskaper. Det er det tredje ?ret forsikringsselskapet If gj?r dette, for ? avdekke s?rbarhet og risiko blant norske bedrifter. Et annet resultat fra ?rets unders?kelse er ogs? egnet til bekymring. Kun 46 prosent av bedriftene sier de har utf?rt en s?rbarhetsanalyse av sine datasystemer de siste tre ?rene. – Dette er ille i seg selv, Men vi utf?rer denne unders?kelsen i hele Norden, og den viser at Norge er versting i klassen. Alle de andre landene er klart bedre p? dette, sier Berge. Samtidig sier bedriftslederne som er spurt at nettopp IT-avbrudd er noe av det de frykter mest, sammen med ?konomisk uro, naturkatastrofer og terrorhandlinger. Vi er s?rbare I dag er vi helt avhengige av at IT-strukturen i landet fungerer godt. Vi lever og arbeider mer og mer p? nettet. – Paradokset er at den enkle hverdagen nettet inneb?rer, gj?r oss samtidig mer utsatte for angrep. Vi trenger derfor ? bli bedre forberedt. Kunnskapen om hvordan vi skal avverge og h?ndtere et datahavari kan v?re livsviktig, sier Jon Berge hos If. Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 900. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy