Marked

Norges Forskningsr?d har innvilget 8 millioner kroner i st?tte til Badgers feltpilot

er

Norges Forskningsr?d (NFR) har offentliggjort detaljer knyttet til st?tten Badger Explorer ASA (BXPL) under Demo2000 programmet er innvilget til selskapets Seismic Field Demonstrator prosjekt. BXPL har f?tt innvilget st?tte p? i alt 8 millioner kroner fra Forskningsr?det

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy