Finans

Nordmenn eier mer enn de tror

27-06-2013 07:40 If Skadeforsikring Nordmenn ansl?r verdien av innboet sitt langt lavere enn hva som faktisk er tilfelle, viser ferske tall fra If. I velstandssamfunnet mister vi lett oversikten over eiendelene v?re, p?peker

27-06-2013 07:40 If Skadeforsikring Nordmenn ansl?r verdien av innboet sitt langt lavere enn hva som faktisk er tilfelle, viser ferske tall fra If. I velstandssamfunnet mister vi lett oversikten over eiendelene v?re, p?peker forsikringsselskapet.

If Skadeforsikring anbefaler alle ? fotografere innboet. Bildene er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding. Fotoene b?r oppbevares elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste. (Foto: morguefile.com) Nordmenn ansl?r verdien av innboet sitt langt lavere enn hva som faktisk er tilfelle, viser ferske tall fra forsikringsselskapet If. I velstandssamfunnet mister vi lett oversikten over eiendelene v?re, p?peker forsikringsselskapet. (Privat til red.: ?nsker du lokale tall? Snakk med Ifs pressekontakt.) If?lge Ifs egne tall har hver enkelt forsikringstaker forsikret sitt innbo og l?s?re for i gjennomsnitt 528.000 kroner i leiligheter og n?r 925.000 kroner i villaer. Samlet er landsgjennomsnittet n?r 763.000 kroner. If erfarer imidlertid at mange norske hjem har for lav forsikringsverdi p? sitt innbo og l?s?re. ? For lave forsikringssummer ser vi f?rst og fremst n?r det inntreffer brannskader hvor alt g?r tapt i brannen. Vi opplever relativt hyppig i slike skadesaker at den verdien kundene har satt p? sitt innbo- og l?s?re er for lavt i forhold til de verdier som totalt er g?tt tapt, sier Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If Skadeforsikring. ?ker ikke forsikringssummen En god illustrasjon p? dette er at den gjennomsnittlige forsikringssummen p? 763.000 kroner for innbo og l?s?re normalt ikke er nok for to personer som bor p? to rom pluss kj?kken og har middels standard p? innboet sitt. ? Folk er ikke p?passelige nok med ? ?ke forsikringssummen etter hvert som de foretar nyanskaffelser til hjemmet. Kanskje var forsikringssummen p? innboet riktig for en del ?r siden, men mange innkj?p og endringer kan v?re gjort gjennom ?rene uten at man har tenkt p? ? ?ke forsikringssummen i takt med anskaffelsene. Livssituasjonen kan ogs? ha endret seg, p?peker Zimowski. Nordmenn flest har god r?d, og liker ? bruke penger p? hjemmeelektronikk, som b?rbare datamaskiner, nettbrett og mobiler. Vi er ogs? glade i ? innrede hjemmene v?re. ? Vi har bedre r?d enn noen gang. Det synes i norske boliger. Som en bieffekt av velstanden mister vi dessverre litt oversikten over hva vi eier og har, sier Zimowski. Ta bilder av det du eier If anbefaler alle ? fotografere innboet sitt. Fotoene er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding. Bildene b?r oppbevares elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste. ? Et annet alternativ er ? oppbevare fotografiene utenfor hjemmet p? enten CD/DVD eller harddisk hos en venn eller en slektning. En annen mulighet er rett ? slett ? lagre en fysisk utskrift hos noen, sier Zimowski. Slik finner du verdien Kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring medgir at det kan v?re vanskelig for folk ? sette verdien p? eget innbo og l?s?re. ? Forsikringsselskapene har derfor laget en veiledende kalkulator p? nettet som gj?r det mulig p? en enkel m?te ? f? en anbefalt forsikringssum p? innboet. Ut fra kalkulatoren ser de fleste ganske raskt om de er underforsikret eller ikke, sier Clementz. Her finner du Finans Norges innbokalkulator: www.fno.no/Hoved/Fakta/Skadeforsikring/Innbokalkulator/ Her finner du Ifs innbokalkulator. http://www.if.no/web/no/privat/radogtips/innbokalkulator/pages/default.aspx?WT.ac=servieaser_innbokalkulator Oslo, 27. juni 2013 Kontaktpersoner i If Skadeforsikring: Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05 Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring, telefon 92 25 39 66 Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy