?konomi

Nordea skal gjenerobre sj?matn?ringen

28-11-2014 13:52 Nordea Bank Norge ASA Louise Haahjem er ansatt som leder av den nye enheten for sj?mat i Nordea. Den vil f? hovedansvaret for alle Nordeas sj?matkunder og ha hovedsete i ?lesund og Bergen.

Louise Haahjem er ansatt som leder av den nye enheten for sj?mat i Nordea. Den vil f? hovedansvaret for alle Nordeas sj?matkunder og ha hovedsete i ?lesund og Bergen. Sammen med ansettelsen av Haahjem g?r Nordea ut med en ambisjon om ? styrke sin posisjon som en ledende sj?matbank. Sj?mat er den nest st?rste eksportn?ringen i Norge, og Nordeas samlede utl?n til n?ringen utgj?r allerede 22 milliarder kroner. ? Vi skal v?re banken med de beste l?sningene for sj?matn?ringen. Etableringen av en egen enhet for sj?mat er f?rste steg p? veien. Vi er veldig glade for at Louise vil lede denne satsingen. Hun har solid erfaring fra blant annet Nordea Markets og som tidligere fagansvarlig for bankens engasjement i oppdrettsn?ringen, sier Brynjolv Anke, konserndirekt?r i Nordea. Den nye enheten har kunder langs hele kysten av Norge og ogs? p? Island og F?r?yene, i Irland, Canada, Danmark og USA. – Nordea har lang historie som en viktig bank for fiskerin?ringen. Sj?matenheten vil best? av kundeansvarlige, st?ttefunksjoner og analysekapasitet, og vil bruke hele bankens samlede kompetanse til ? bidra til kundenes videre vekst, forteller Anke. N?ring i endring Sj?mat har blitt en storindustri som selger til mer enn 130 land. Som en konsekvens av ?kt konsolidering og kompleksitet ser Nordea at kundene setter tydeligere krav til bankens kompetanse. Louise Haahjem trer inn i sin nye lederstilling i Nordea fra 1. januar 2015. – Jeg gleder meg til ? bidra til ? samle et sterkt fagmilj? i Nordea innenfor en n?ring med stort vekstpotensial. Vi starter med et milj? p? 14 medarbeidere og har en ambisjon om ? vokse videre. Vi skal f? st?rre gjennomslag i markedet og v?re anerkjent som en bank som forst?r n?ringen og m?ter kundenes behov, sier Louise Haahjem. Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy