Marked

NONG: Ny eierandelskapital registrert

er

Det vises til b?rsmelding 1. juni 2011 i forbindelse med gjennomf?rt fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge. Kapitalforh?yelsen i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen ble registrert i Foretaksregisteret 8. juni 2011 og banken har mottatt ny firmaattest i forbindelse med kapitalforh?yelsen. Bankens eierandelskapital utgj?r etter dette kr 1 552 379 675 fordelt p? 62 095 187 egenkapitalbevis ? kr 25

A to już wiesz?  Peabs oppkj?p av Terje Hansen godkjent

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy