?konomi

Negativt resultat for TAFJORD

er

Halv?rsresultatet for konsernet TAFJORD viser et underskudd p? 57 mill. kr. Hoved?rsaken til det negative resultatet er nedskrivinger i Svelgen Kraft Holding AS

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy