?konomi

Nabokrangler for 70 millioner kr

19-11-2014 08:05 If Skadeforsikring Naboer krangler s? fillene fyker over hele landet. N?rmere 4.000 nabotvister med prislapp 70 millioner kr, i f?lge beregninger fra If. Mange av sakene havner i retten. Se ferske eksempler p?

19-11-2014 08:05 If Skadeforsikring Naboer krangler s? fillene fyker over hele landet. N?rmere 4.000 nabotvister med prislapp 70 millioner kr, i f?lge beregninger fra If. Mange av sakene havner i retten. Se ferske eksempler p? nabokrangler.

Tr?r og busker skaper fortsatt krangling, men mer uendighet om grenser og veirett Naboer krangler s? fillene fyker over hele landet. N?rmere 4.000 nabotvister med prislapp 70 millioner kr, i f?lge beregninger fra If. Mange av sakene havner i retten. Se ferske eksempler p? nabokrangler. – Det er ?gammelt nytt? at tr?r og busker skaper uenighet og krangler n?r hagearbeidet starter opp. N? ser vi i ?kende grad saker som skyldes uenighet om grenser, veirett, sn?m?king, fordeling av fellesutgifter. Ja, til og med en dukkestue har endt opp med krangel. Ofte havner sakene i rettsapparatet, sier advokat Jorunn Stiansen Raanes, leder for Spesialskader i If. Tar seg til rette – Veirett og kj?ring p? annen manns privateiendom til egen bolig, er et annet konfliktomr?de som er ?kende. Det har sammenheng med fortetting i byn?re str?k. Veier som tidligere var lite brukt, brukes i langt h?yere grad, ogs? fordi mange husstander har flere biler. Ogs? grensetvister skaper h?y temperatur, det samme gj?r fordeling av fellesutgifter og manglende vedlikehold p? eiendommer. Det er ogs? en gjenganger at naboer tar seg til rette, gjerne p? private eiendommer uten ? sp?rre om lov. Det hugges ned tr?r mens naboen er bortreist. I andre tilfeller sp?r naboen om lov, f?r et nei, men gj?r det likevel, sier Raanes. Ikke tr? meg for n?re – Man kan velge venner, ikke naboer. Naboer kan ha ulike oppfatninger, holdninger, dannelses- og aggresjonsniv?, og dette gir grobunn for krangling. Folk som til vanlig er veldig forst?elsesfulle, reagerer sterkt n?r den private sf?ren (hus/leilighet, tomt, hage) utfordres. Dette handler nok i bunn og grunn om ?? ikke tr? meg for n?re?, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i If Skadeforsikring. – Det er alltid trasig for naboer ? v?re i en nabotvist.Naboforholdet settes virkelig p? pr?ve, og mange glemmer underveis at de ogs? skal bo sammen som naboer etter at tvisten er l?st. I mange saker burde nok advokatene v?rt flinkere til hjelpe klienten til ogs? ? fokusere p? dette. Klarer en l?se problemet i en minnelighet s? l?ses saken b?de raskere og rimeligere samt at det gode naboforholdet bevares, sier Raanes i If. Rettshjelpdekningen under villaforsikringen dekker n?dvendige advokatutgifter i forbindelse med nabovister med maks 100. 000 kroner. Havner sakene i retten overstiger ofte utgiftene 100 000 kroner. Ferske eksempler p? kranglesaker innmeldt til If de to f?rste ukene av september: Uenighet om veirett over forsikringstakers eiendom samt vedlikeholdsutgifter p? veien. Tvist vedr?rende krav om fjerning av tr?r. Grensetvist, uenighet om eiendomsretten til deler av forsikringstakers eiendom Grensetvist Manglende vedlikehold i sameie, nabo vedlikeholder ikke sin del av boligen Uenighet om veirett og rett til kai Fjerning av hekk og planting av ny Sn?m?king, hekk m.m. Fjerning av tre Grensetvist Forsikringstaker vil ha fjernet naboens hekk/gjerde Uenighet om parkeringsplass, og hva som er fellesareal Grensetvist Veirett Vannledning Vei/veibredde Gjerde Nabo skal bygge vei til sitt nye hus, planlagt vei gir d?rlig l?sning for forsikringstakers eiendom. Nabo utbygger mener forsikringstaker skal v?re med ? dele p? fellesutgifter, belysning, kabler etc Nabotvist uenighet hvor vei skal g? Nabotvist, nabo mener naboens naust st?r p? hans eiendom og krever dette fjernet. Nabotvist vedr?rende eiendomsrett til tilbygg. If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper ogs? bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle f? en skade. Takket v?re v?re 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum f?le seg trygge p? at de vil f? den hjelpen de trenger – hvis noe skulle skje.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy