Marked

N? kan du ringe banken midt p? natta

er

Styret i EDB ErgoGroup ASA har besluttet f?rste fase av synergiprogrammet som ble annonsert i forbindelse med fusjonen. Denne f?rste fasen av programmet inkluderer personalreduksjoner innen stab og st?ttefunksjoner samt innen IT Operations med til sammen 105 personer og vil bli gjennomf?rt i l?pet av f?rste halv?r 2011. Dette inneb?rer at selskapet vil foreta en avsetning for restruktureringskostnader i st?rrelsesorden NOK 65 millioner i forbindelse med 4. kvartal 2010. Totale engangskostnader i forbindelse med personell reduksjoner knyttet til hele synergiprogrammet er beregnet til NOK 150 millioner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy