Marked

Mot en gr?nnere utvikling

er

Milj? og utvikling henger tett sammen. En gr?nnere utvikling m? til for ? f? en framtidsrettet ?konomisk vekst i fattige land. Det kommer fram i den nye stortingsmeldingen ?Mot en gr?nnere utvikling ? om sammenhengen i milj?- og utviklingspolitikken?. – Vi m? vinne kampen mot fattigdom og for milj?et samtidig

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy