Finans

Mest tilfreds med skadeforsikring fra KLP

12-11-2013 14:23 KLP Norske bedrifter er mest forn?yd med skadeforsikring fra KLP, viser en ny unders?kelse. For tredje ?r p? rad sk?rer KLP h?yest p? kundetilfredshetsunders?kelsen om skadeforsikring til bedrifter. KLP sk?rer jevnt over h?yere enn sine konkurrenter p? alle parametre.

Norske bedrifter er mest forn?yd med skadeforsikring fra KLP, viser en ny unders?kelse. For tredje ?r p? rad sk?rer KLP h?yest p? EPSIs kundetilfredshetsunders?kelse om skadeforsikring til bedrifter. KLP sk?rer jevnt over h?yere enn konkurrentene p? alle parametre. Analysen av forsikringsbransjen baserer seg p? 2500 dybdeintervjuer per telefon med privatpersoner og bedriftskunder i Norge. Elin Evjen, direkt?r for Kundeseksjonen i KLP Skadeforsikring, er glad og stolt over resultatet: – Vi takker for tilliten og tilbakemeldingene fra bedriftskundene v?re. Det at vi kommer best ut tredje ?ret p? r?d, gir oss masse inspirasjon til ? utvikle oss videre i takt med kundens forventning og behov. Det er alle v?re dyktige medarbeidere i samhandling med v?re kunder som gj?r dette mulig, sier hun. Evjen tror at ?rsaken til at KLP kommer s? godt ut i unders?kelsene, er at de har hyppig kontakt med kundene, b?de p? telefon, i m?ter og p? fagkurs som arrangeres rundt i landet. – Vi f?r ogs? tilbakemeldinger p? at bedriftene opplever god dialog med oss i forbindelse med skadeoppgj?r, sier hun. For mer informasjon, ta kontakt med direkt?r Elin Evjen i KLP Skadeforsikring, tlf. 995 36 346 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy